Opole
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu
Adres
Dobrzeńska 38, 45-920 Opole
Telefon
774695211
Fax
774695211
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Kornelia Macioszek
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • ogród
 • plac zabaw
 • Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne nr 59
Opis

Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu usytuowane jest w dzielnicy Brzezie, w niedalekiej odległości od Elektrowni Opole. Parterowy budynek, stwarzający dzieciom doskonałe warunki pobytu i zabawy, posiada dwie estetycznie urządzone sale dydaktyczne, wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne rozwijające aktywność i inwencję twórczą. Placówka posiada gabinet metodyczno-logopedyczny i zmodernizowaną kuchnię przygotowującą domowe, smaczne i urozmaicone posiłki. Wokoło budynku mieści się duży i piękny ogród, w którym znajduje się różnorodna roślinność oraz plac zabaw wyposażony w urządzenia rekreacyjne dla dzieci. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych. Procesem opieki, wychowania i nauczania objętych jest 50 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, podzielonych na dwa oddziały. Przedszkole jest w pełni otwarte na oczekiwania dzieci oraz ich rodziców. Zajęcia prowadzone w przedszkolu zapewniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także poszerzają ją o nowatorskie rozwiązania i innowacje. Oferta programowa placówki jest sukcesywnie analizowana, modyfikowana i dostosowana do potrzeb i możliwości przedszkolaków. Przedszkole podejmuje szereg działań związanych z bezpieczeństwem dzieci, rozwojem ich talentów, wyrównywaniem szans edukacyjnych, promowaniem zdrowego i aktywnego stylu życia w ścisłej współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.


Osiągnięcia

Osiągnięcia:

•     Krajowy Certyfikat „Przedszkole Promujące Zdrowie" (2020)

·       Certyfikat uczestnictwa w programie „Aktywny Przedszkolak" (2022)

·       Certyfikat uczestnictwa w projekcie „Przedszkole dla wszystkich przyjazne 2" (2022)

·       Certyfikat uczestnictwa w programie „Dwujęzyczna Opolszczyzna” (2021)

·       Certyfikat uczestnictwa w programie „Biały ząbek” (2022)

·       Certyfikat „Kubusiowi Przyjaciele Natury” (2021)

·       Organizacja Międzyprzedszkolnego Przeglądu Tańca Przedszkolaków (corocznie)

·       Udział w I Krajowym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Mini-Debiuty” w Opolu, nagranie teledysku „Mały
       Przedszkolak”, który stał się hymnem naszej placówki  (2019)

·       Dyplom Opolskich Ogrodów Talentów za osiągnięcia i zaangażowanie we wszechstronny rozwój wychowanków (2019)

·       Laureat konkursu „FotoAktywność” organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (2016)

·       Certyfikat „Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej” (2015)

·       Certyfikat uczestnictwa w programie „Akademia Zdrowego Przedszkolaka” (2015)

·       Tytuł i certyfikat „Przedszkole w Ruchu” (2014)

·       Tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów” (2011)

 

 

Przykładowe osiągnięcia dzieci pod kierownictwem nauczycieli w 2022 r:


       I miejsce w Międzyprzedszkolnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek

       I miejsce w VIII Międzyprzedszkolnym Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycznej” w Opolu

       I miejsce w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym „Jesienny koszyczek”

       Wyróżnienie w konkursie „Pory roku z Muchą Odpaduchą w tle”

       Wyróżnienie w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym „Jesienny pejzaż”

       Wyróżnienie w międzyprzedszkolnym konkursie plastyczno-technicznym „Baśniowa kukiełka”

       Wyróżnienie w międzyprzedszkolnym konkursie literackim „Podróże pajacyka Filipa - smog”

 


Przykładowe osiągnięcia dzieci pod kierownictwem nauczycieli w 2021 r:


       I miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym na projekt kartki świątecznej

       II miejsce w wojewódzkim konkursie organizowanym przez KO -„Choinkowa ozdoba”

       III miejsce w VII Międzyprzedszkolnym Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycznej” w Opolu

       II miejsce w miejskim konkursie plastyczno-konstrukcyjnym, którego celem było przygotowanie projektu maskotki promującej program „Czyste powietrze – oddech dla Opola”. Konkurs organizowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Miasta Opola

       Wyróżnienie za udział w konkursie plastycznym organizowanym przez WIK Opole „Woda w moim życiu”

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej https://pp59.opoleprzedszkole.pl/

 Godziny otwarcia od
06:30 - 16:00, godziny otwarcia mogą być zmienione od nowego roku szkolnego po uzgodnieniu z organem prowadzącym
Godziny otwarcia do
16:00
Godziny otwarcia uwagi

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę tylko w czasie zadeklarowanym przez rodziców w deklaracji/wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola. Określając godziny pobytu dziecka w przedszkolu należy uwzględnić czas niezbędny na dotarcie rodzica (opiekuna prawnego) do pracy i z pracy do przedszkola.
Dodatkowe zajęcia

         zajęcia logopedyczne

         zajęcia ruchowe prowadzone przez instruktora MOS w ramach projektu Aktywny przedszkolak”

         rytmika i taniec

         dziecięca orkiestra

         język angielski (w ramach programu „dwujęzyczna Opolszczyzna)

         religia (na wniosek rodziców)

         zajęcia sensoryczne

         kodowanie na dywanie

         zajęcia teatralne

         gimnastyka korekcyjna

         zajęcia z pedagogiem

         zajęcia z psychologiem

Zajęcia poza terenem przedszkola m.in: w Centrum Nauk Przyrodniczych, Galerii Sztuki Współczesnej, Muzeum Śląska Opolskiego, Teatrze Lalek, Filharmonii Opolskiej, Muzeum Opolskiej Piosenki, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, MDK


  

  Organ prowadzący
  Miasto Opole
  Drzwi otwarte

  Dni adaptacyjne dla dzieci, które zostaną przyjęte do naszej placówki zostaną zorganizowane w lipcu 2024 r.
  O konkretnych terminach poinformujemy rodziców drogą telefoniczną i elektroniczną.  


  Personel

  W przedszkolu zatrudnionych jest piętnaście osób, tj. 8 nauczycieli, w tym dyrektor, katecheta, pedagog i psycholog oraz 7 pracowników obsługi. Wszyscy nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje pedagogiczne i duże kompetencje w zakresie: terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego, logopedii. Kadra pedagogiczna stale podnosi swoje kwalifikacje, nauczycielki zdobywają nową wiedzę przez udział w doskonaleniu zawodowym; uczestniczą w kursach, warsztatach, seminariach, szkoleniach.

  Kadra pedagogiczna umożliwia dzieciom rozwój zainteresowań muzycznych, plastycznych, sportowych, przyrodniczych, matematycznych, językowych, czytelniczych oraz indywidualnych talentów.

  W przedszkolu panuje życzliwa, przyjazna, domowa atmosfera. Nauczyciele i pracownicy obsługi stanowią zgrany zespół współodpowiedzialny za powierzone zadania i obowiązki.


  Historia

  Budynek przedszkolny został wybudowany w 1911 r. Po II wojnie światowej rozpoczęła działalność Publiczna Szkoła Powszechna Pierwszego Stopnia. W latach 1952/53 przeprowadzono remont szkoły. Ówczesną kierowniczką oraz nauczycielką była Józefa Jung. Od 1970 r. funkcje te pełniła Feliksa Urbanik. W 1978 r. rozwiązano placówkę szkolną i od 1 września uruchomiono Państwowe Przedszkole. Od 1984 do 1986 r. pracę w przedszkolu jednooddziałowym pełniła Lidia Koziol. W 1993 r. budynek przeszedł gruntowny remont, w wyniku którego utworzono miejsce dla 50 dzieci; powstały dwie sale zabaw, kuchnia z zapleczem, szatnia i łazienki dla dzieci. W 2016 r. przeprowadzono modernizację przedszkola, zorganizowano pomieszczenia do prowadzenia zajęć indywidualnych z dziećmi (logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych,  psychologicznych), a także kancelarię placówki oraz wymieniono pokrycie dachowe.

  Z dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie uchwały Nr XXXIV/667/16  Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Opole, w związku z  § 1 pkt 2a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. z  2016 r. poz. 1134), Publiczne Przedszkole w Brzeziu ul. Wiejska 38,   otrzymało nazwę i adres – Przedszkole Publiczne nr 59  w Opolu, ul. Dobrzeńska 39 i zostało włączone do sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole.

  Koła zainteresowań

  W przedszkolu rozwijamy u dzieci zainteresowania muzyczne, plastyczne, teatralne, matematyczne, ruchowe, ekologiczne, językowe. Wdrażamy do promowania zdrowego stylu życia.

  Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
  Generowany przez program iPrzedszkole, indywidualny dla każdego dziecka
  Dodatkowe cechy

   Języki obce

   Kółko plastyczne

   Kółko teatralne

   Ogródek przedszkolny

   Osobny budynek

   Religia

   Rytmika

   Zajęcia sportowe