Nysa
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół w Głuchołazach

Adres
ul.Kolonia Kaszubska 2, 48-340 Głuchołazy
Telefon
774 391 462
Fax
774 391 462
E-mail
zsglucholazy@wodip.opole.pl
Strona www
http://zsglucholazy.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Zespół Szkół w Głuchołazach

W roku 2022/2023 proponujemy naukę w następujących typach szkół:

Technikum, szkoła 5-letnia dla uczniów po szkle podstawowej, w zawodach:

 • technik informatyk
 • technik hotelarstwa

Liceum Ogólnokształcące, szkoła 4 letnia dla uczniów po szkole podstawowej, klasa językowo-przyrodnicza

Branżowa Szkoła I Stopnia, szkoła 3-letnia dla uczniów po szkole podstawowej, kształcąca w zawodach różnych (m.in. sprzedawca, fryzjer, stolarz, piekarz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, kucharz), uczeń równocześnie odbywa praktyczną naukę zawodu u pracodawcy

Współpracujemy z wieloma instytucjami:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie dzięki tej współpracy uczniowie zyskują wsparcie naukowe, możliwość korzystania z uczelnianej biblioteki, specjalistycznych sal dydaktycznych oraz możliwość nieograniczonego uczestnictwa w wydarzeniach o charakterze naukowym.
 • Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji  w Opolu dzięki współpracy uczniowie mają możliwość odbycia ciekawych, płatnych staży zawodowych na terenie całej Polski.
 • Uczelnie wyższe z Opola, Wrocławia, Krakowa młodzież uczestniczy w ciekawych wykładach, zajęciach warsztatowych dzięki czemu mogą rozwijać swoje wszechstronne zainteresowania.

Corocznie młodzież zdobywa nowe kwalifikacje np. prawo jazdy, obsługi wózka jezdniowego, baristy, barmana, kelnera, obsługi programów, certyfikaty CISCO.

Aby wzbogacić naszą ofertę realizujemy ciekawe projekty:

 • Pracujemy na nowoczesnych platformach edukacyjnych
 • Dysponujemy nowoczesną pracownią fizyko-chemiczną za ponad 20 tysięcy
 • Nasi uczniowie tworzą wirtualne firmy z konkursie
 • Wykonują zlecenia dla zakładów pracy , ramach działającej w szkole Akademii Młodego Lean Managera
 • Dzięki projektom uczniowie rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach projektowych z przedmiotów zawodowych, języków obcych, przedsiębiorczości
Zespół Szkół to szkoła z pomysłem

 • Zapewniamy naukę w jasnych, czystych, przestronnych pracowniach. Zajęcia obowiązkowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00. szkoła jest otarta dla uczniów w godzinach 7.00-21.00.
 • W roku 2019 nasza szkoła została wyróżniona srebrną tarczą w rankingu Perspektyw, osiągając najwyższe miejsce wśród technikum w powiecie nyskim.
 • Nasi uczniowie otrzymują comiesięczne stypendia za naukę
 • Szkoła jest bezpieczna, monitorowana