Nysa
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Głuchołazach - ZS Głuchołazy
Zespół szkół
Adres
ul.Kolonia Kaszubska 2, 48-340 Głuchołazy
Telefon
774 391 462
Fax
774 391 462
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Marzena Grubiak
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • Branżowa Szkoła I stopnia w Głuchołazach - ZS Głuchołazy
  • Branżowa Szkoła I stopnia w Głuchołazach - ZS Głuchołazy
  • Oferta Zespołu Szkół w Głuchołazach 2023/24
Opis

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Nauka trwa 3 lata, uczniowie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierają zawód i samodzielnie poszukują praktyki u wybranego pracodawcy. Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu młodociani pracownicy mają pewne prawa i objęci są kodeksem pracy. Okres nauki wlicza się im do stażu pracy, a za praktykę otrzymują wynagrodzenie w wysokości od 4 do 6% przeciętnego wynagrodzenia (w zależności od roku kształcenia). Ten typ szkoły przygotowuje do pracy we wszystkich występujących na terenie naszej gminy i powiatu zawodach. Podczas nauki uczniowie maja możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji na przykład w zakresie obsługi wózka jezdniowego, obsługi komputera, spawacza, elektryka. Po ukończeniu szkoły istnieje możliwość kontynuacji nauki w szkole branżowej II stopnia.

  • Klasa wielozawodowa umożliwia elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców.
  • Kształcimy specjalistów i fachowców w branży mechanicznej, samochodowej, budowlanej, elektrycznej, gastronomicznej, sprzedawców, piekarzy.
  • Uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących w ciągu 2 lub 3 dni w tygodniu.
  • Wiedzę z zakresu teorii zawodu zdobywają na kursach zawodowych organizowanych przez ośrodki dokształcania zawodowego.
  • Przez cały okres nauki zdobywają doświadczenie, wiedzę i umiejętności w wybranych zawodach podczas nauki zawodu u pracodawcy.
  • Po zakończeniu nauki uczniowie zdają egzamin zawodowy lub czeladniczy

strona internetowa szkoły oferta szkoły

Oferta
w przygotowaniu
Historia
Początki szkolnictwa zawodowego w Głuchołazach sięgają roku 1946. 16 sierpnia 1946 roku przybył do miasta pan Ludwik Klama, który z polecenia Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego w Katowicach rozpoczął organizowanie szkoły zawodowej w Głuchołazach. Pracę z uczniami w Publicznej Szkole Dokształcającej Zawodowej rozpoczęto ostatecznie 29 września 1946 roku. 15 lutego 1947 roku zmieniono nazwę szkoły na Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Głuchołazach. Pierwsi absolwenci w liczbie 25 opuścili mury szkoły w 1948 roku, kolejnych 67 ukończyło naukę w 1949 roku. Pomimo wielu trudności organizacyjnych, od początku istnienia szkoła obok pracy dydaktycznej prowadziła bogatą działalność artystyczną, sportową i turystyczną. 1 września 1950 roku nastąpiła kolejna zmiana nazwy szkoły na: Państwowa Średnia Szkoła Zawodowa. Z przyczyn politycznych szkołę rozwiązano w 1955 roku. Rok ten zamyka pierwszy etap, jakże burzliwy, historii szkolnictwa zawodowego w Głuchołazach, które mogło poszczycić się ponad 500 absolwentami. Kolejny etap w dziejach szkoły otwiera I Zjazd Absolwentów w czerwcu 1957 roku. Notatka prasowa umieszczona w kronice szkoły zatytułowana „ Absolwenci wskrzesili szkołę” informuje, że 135 absolwentów Technikum Mechanicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz 12 nauczycieli zorganizowało pierwszy w historii szkoły Zjazd, by uczcić 10 rocznicę powołania szkoły. Na Zjeździe zgłoszono wniosek ponownego powołania do życia szkoły zawodowej i technikum dla dorosłych w Głuchołazach. Władze powiatowe i wojewódzkie zapowiedziały powstanie w roku szkolnym 1960/ 61 4 klas technikum. Szkoła reaktywowana została w budynku Liceum Ogólnokształcącego. 1 września 1965 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ulicy Kolonia Kaszubska 2. Na przestrzeni lat zmieniały się typy szkół oraz kierunki kształcenia w zależności od potrzeb młodzieży i miejscowego rynku pracy. Obecnie szkoła kształci na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum oraz liceum ogólnokształcącego, dostosowując swoją ofertę edukacyjną do potrzeb absolwentów.
Koła zainteresowań
W naszej szkole funkcjonują koła zainteresowań t.j.:sekcja dziennikarska, klub filmowy, sekcja sportowa (piłka nożna,piłka siatkowa,tańce) , fotografia cyfrowa, prowadzenie szkolnego radiowęzła, Samorząd Uczniowski, wiele kół powstaje z potrzeby i inicjatywy uczniów-nauczyciele realizują zainteresowania uczniów.
Kontakty zagraniczne
W naszej szkole są realizowane projekty unijne w ramach, które dają możliwość współpracy ze różnymi krajami. Uczniowie korzystają z wyjazdów zagranicznych na praktykę, na targi branżowe. Współpracujemy ze szkołą w Czechach.
Osiągnięcia
Młodzież naszej szkoły zdaje egzaminy zewnętrzne zawodowe osiągając dobre wyniki. Uczniowie biorą udział w różnych konkursach i olimpiadach,w zależności od zainteresowań uczniów i umiejętności.Do konkursów w których bierzemy cyklicznie udział zaliczamy: konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych, zostań mistrzem Internetu, Olimpiada Przedsiębiorczości, Mistrz Mowy Polskiej, Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, Mam wizję-mam plan, potyczki księgowe,zawody sportowe (biegi uliczne,piłka siatkowa,piłka nożna,tenis stołowy,pływanie, Mistrzostwa LA,tenis stołowy), liczne konkursy matematyczne, przyrodnicze, fotograficzne. i inne.
Dojazd
Szkoła zlokalizowana jest w cichej okolicy. istnieje możliwość dojazdu do szkoły korzystając z dojazdu komunikacją miejską czy darmową komunikacją gminną. W szkole znajduje się duży parking i miejsce na zostawienie roweru.
Drzwi otwarte
Corocznie w szkole odbywają się Dni Otwarte. Uczniowie  szkół podstawowych uczestniczą też w różnych zajęciach otwartych, wycieczkach realizowanych w danym roku szkolnym.
Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia pozalekcyjne są organizowane zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów. Ich celem jest rozszerzenie zainteresowań, przygotowanie do konkursów ale i uzupełnienie wiadomości i wyrównanie szans dla uczniów, którzy mają problemy.
Współpraca z pracodawcami
Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawców, z którymi podpisali umowę o pracę jako pracownicy młodociani. Wiele lokalnych firm bardzo chętnie przyjmuje naszych uczniów do pracy. Współpracuje z nami Firma Armatury, Wakmet, wiele sklepów m,in, Intermarche, salony fryzjerskie, Fabryka Papiernia, Zacisze na Rogu, Restauracja Muzyczna, Vita Herb i wiele innych. Uczeń szuka praktyki na własną rękę, w razie problemu bardzo chętnie pomagamy.