Nysa
Technikum
Technikum w Głuchołazach - ZS Głuchołazy
Zespół szkół
Adres
ul.Kolonia Kaszubska 2, 48-340 Głuchołazy
Telefon
774 391 462
Fax
774 391 462
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Marzena Grubiak
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • Zespół Szkół w Głuchołazach
  • Technikum w Głuchołazach - ZS Głuchołazy
  • Oferta Zespołu Szkół w Głuchołazach 2023/24
Opis

Zespół Szkół w Głuchołazach w roku szkolnym 2022/2023 proponujemy naukę w technikum, w zawodzie:

TECHNIK INFORMATYK

Informatyzacja obejmuje dzisiaj prawie każdy obszar życia człowieka, dlatego zapotrzebowanie na fachowców w dziedzinie IT jest dzisiaj ogromne. Standardem już większego przedsiębiorstwa lub firmy jest zatrudnienie informatyka. Uzyskanie tytułu technika informatyka umożliwia również zatrudnienie w innych branżach.

Co proponujemy?

naukę w pięcioletnim cyklu na kierunku informatyka zakończona maturą

realizację rozszerzonego programu z matematyki i informatyki, naukę języka obcego zawodowego

naukę przedmiotów informatycznych w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach

przygotowanie do egzaminów zawodowych

możliwość uczestniczenia w Akademii CISCO

wyjazdy na dni otwarte uczelni i targi branżowe

udział w programach, projektach i konkursach informatycznych

rzetelne przygotowanie do matury

 

Czego uczymy?

montowania stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych

wymiany kart i modułów urządzeń techniki komputerowej

posługiwania się różnymi systemami operacyjnymi

posługiwania się programami narzędziowymi i użytkowymi

tworzenia stron internetowych

edycji grafiki komputerowej

projektować i wykonywać lokalną siec komputerową

konfigurować urządzenia sieciowe, w tym urządzenia sieciowe CISCO

administrować bazami danych i posługiwać się językami SQL

różnych języków programowania

posługiwać się dokumentacja zawodową w języku polskim i angielskim

w czasie nauki uczniowie odbywają ośmiotygodniową praktykę zawodową.

 

Co dalej? Absolwenci:

mogą kontynuować naukę na krajowych i zagranicznych uczelniach

mogą uzyskać atrakcyjny i dobrze płatny zawód z możliwością zatrudnienia w różnych branżach, nie tylko informatycznej

 są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej

 

TECHNIK HOTELARSTWA

zawód, który otwiera wiele drzwi

Co proponujemy?

Zawód Technik hotelarstwa da Ci szerokie możliwości zatrudnienia w kraju jak i za granicą

Naukę na kierunku technik hotelarstwa w 5-letnim cyklu;

Realizację  rozszerzonego programu z języka angielskiego i geografii;

Naukę przedmiotów zawodowych w części praktycznej i teoretycznej;

Przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. W zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje:

K1. Planowanie i realizacja usług w recepcji

K2. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Po ukończeniu nauki w obrębie każdej kwalifikacji będą odbywać się egzaminy zawodowe. Uczeń przystąpi do dwóch egzaminów. Po ich zdaniu otrzyma certyfikat dla każdej kwalifikacji. Po zdobyciu wykształcenia średniego absolwent otrzyma dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa oraz EUROPASS - suplement do dyplomu ( w języku polskim i angielskim) uprawniającym do wykonywania zawodu na europejskim rynku pracy.

Profesjonalne przygotowanie do matury

 

Jakie daje możliwości?

Zdobycia atrakcyjnego i dobrze płatnego zawodu;

Nabycia umiejętności na poziomie europejskim;

Zdobycia umiejętności biegłego posługiwania się dwoma językami obcymi w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego;

Poznania kultury i kuchni różnych narodów;

Udziału w olimpiadach branżowych;

Odbycia praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach hotelarskich na terenie polski;

Skorzystać z pomocy nauczycieli w przygotowaniu do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

Udział w wycieczkach zawodoznawczych;

Kontynuacji nauki w szkołach wyższych, pomaturalnych i policealnych;

Ciekawe perspektywy zatrudnienia w biurach  podróży, punktach informacji turystycznej, wydziałach promocji miasta;

Profesjonalnego prowadzenia własnego biznesu;

  strona internetowa szkoły oferta szkoły Facebook ZSGłuchołazy
Oferta
w przygotowaniu
Historia
Początki szkolnictwa zawodowego w Głuchołazach sięgają roku 1946. Dnia 16 sierpnia 1946 roku przybył do miasta pan Ludwik Klama, który z polecenia Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego w Katowicach rozpoczął organizowanie szkoły zawodowej w Głuchołazach. Pracę z uczniami w Publicznej Szkole Dokształcającej Zawodowej rozpoczęto ostatecznie 29 września 1946 roku. W dniu 15 lutego 1947 roku zmieniono nazwę szkoły na Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Głuchołazach. Pierwsi absolwenci w liczbie 25 opuścili mury szkoły w 1948 roku, kolejnych 67 ukończyło naukę w 1949 roku. Pomimo wielu trudności organizacyjnych, od początku istnienia szkoła obok pracy dydaktycznej prowadziła bogatą działalność artystyczną, sportową i turystyczną. 1 września 1950 roku nastąpiła kolejna zmiana nazwy szkoły na: Państwowa Średnia Szkoła Zawodowa. Z przyczyn politycznych szkołę rozwiązano w 1955 roku. Rok ten zamyka pierwszy etap, jakże burzliwy, historii szkolnictwa zawodowego w Głuchołazach, które mogło poszczycić się ponad 500 absolwentami. Kolejny etap w dziejach szkoły otwiera I Zjazd Absolwentów w czerwcu 1957 roku. Notatka prasowa umieszczona w kronice szkoły zatytułowana „ Absolwenci wskrzesili szkołę” informuje, że 135 absolwentów Technikum Mechanicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz 12 nauczycieli zorganizowało pierwszy w historii szkoły Zjazd, by uczcić 10 rocznicę powołania szkoły. Na Zjeździe zgłoszono wniosek ponownego powołania do życia szkoły zawodowej i technikum dla dorosłych w Głuchołazach. Władze powiatowe i wojewódzkie zapowiedziały powstanie w roku szkolnym 1960/ 61 4 klas technikum. Szkoła reaktywowana została w budynku Liceum Ogólnokształcącego. 1 września 1965 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ulicy Kolonia Kaszubska 2. Na przestrzeni lat zmieniały się typy szkół oraz kierunki kształcenia w zależności od potrzeb młodzieży i miejscowego rynku pracy. Obecnie szkoła kształci na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum oraz liceum ogólnokształcącego, dostosowując swoją ofertę edukacyjną do potrzeb absolwentów.
Koła zainteresowań
W naszej szkole funkcjonują koła zainteresowań t.j.: klub filmowy, sekcja sportowa (piłka nożna,piłka siatkowa,tańce) , fotografia cyfrowa, prowadzenie szkolnego radiowęzła, Samorząd Uczniowski. Zajęcia dodatkowe są organizowane zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów. Ich celem jest rozszerzenie zainteresowań, przygotowanie do konkursów, matury rozszerzonej ale i uzupełnienie wiadomości i wyrównanie szans dla uczniów, którzy mają problemy.
Kontakty zagraniczne
W naszej szkole są realizowane projekty unijne w ramach, które dają możliwość współpracy ze różnymi krajami. Uczniowie korzystają z wyjazdów zagranicznych na praktykę, na targi branżowe. Współpracujemy ze szkołą w Czechach.
Osiągnięcia
Młodzież naszej szkoły zdaje egzaminy zewnętrzne maturalne i zawodowe osiągając bardzo dobre wyniki. Uczniowie biorą udział w różnych konkursach i olimpiadach,w zależności od zainteresowań i umiejętności.Do konkursów w których bierzemy cyklicznie udział zaliczamy: konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych, zostań mistrzem Internetu, Olimpiada Przedsiębiorczości, Mistrz Mowy Polskiej, Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, Mam wizję-mam plan, potyczki księgowe,zawody sportowe (biegi uliczne,piłka siatkowa,piłka nożna,tenis stołowy,pływanie, Mistrzostwa LA,tenis stołowy), liczne konkursy matematyczne, przyrodnicze, fotograficzne. i inne. Sukcesy naszych uczniów i absolwentów dały nam srebrną tarczę w rankingu szkół Perspektywy. Technikum w Zespole Szkół w Głuchołazach zajęło najwyższe miejsce w powiecie nyskim.
Współpraca z pracodawcami

Podczas nauki w technikum uczniowie odbywają dwukrotnie miesięczną praktykę zawodową. W celu jej realizacji współpracujemy z lokalnymi firmami w branży informatycznej m.in. Schattdecor, Szpitelam MSWiA w Głuchołazach, Firmą Wakmet, Firmą Armatury, UM w Głuchołazach i wieloma innymi.

W branży turystyczno-hotelarskiej są to: Hotel Aspen w Podlesiu, Hotel Dębowe Wzgórze w Pokrzywnej, Gościniec pod Bukiem, Hotelik Sudety i wiele innych. Dodatkowo każdy chętny uczeń naszej szkoły może odbyć miesięczny staż, za który dostanie stypendium. staż odbywa się na terenie różnych firm w Polsce.Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia pozalekcyjne są organizowane zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów. Ich celem jest rozszerzenie zainteresowań, przygotowanie do konkursów, matury rozszerzonej ale i uzupełnienie wiadomości i wyrównanie szans dla uczniów, którzy mają problemy. Uczniowie często uczestniczą w wycieczkach do firm w branży turystycznej i informatycznej. We współpracy z Centrum Informacji Turystycznej w Głuchołazach poznajemy okolicę. Wyjazdy do ANS w Nysie i RZPWE w Opolu pozwalają na odbycie zajęć w specjalistycznych laboratoriach.
Dojazd
Szkoła zlokalizowana jest w cichej okolicy. istnieje możliwość dojazdu do szkoły korzystając z dojazdu komunikacją miejską czy darmową komunikacją gminną. W szkole znajduje się duży parking i miejsce na zostawienie roweru.
Drzwi otwarte
Corocznie w szkole odbywają się Dni Otwarte. Uczniowie  szkół podstawowych uczestniczą też w różnych zajęciach otwartych, wycieczkach realizowanych w danym roku szkolnym.