Malbork
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Technicznych w Malborku

Adres
pl. Gabriela Narutowicza 14, 82-200 Malbork
Telefon
55 647 34 34, 55 647 34 39
Fax
55 625 50 93
E-mail
zst@zstmalbork.pl
Strona www
www.zstmalbork.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Zespół Szkół Technicznych w Malborku jest jedną z największych placówek tego typu w województwie pomorskim. Kształcimy w około dwudziestu profilach i zawodach w trzech typach szkół: liceum, technikum, branżowej szkole I stopnia.

Atuty naszej placówki: dogodna lokalizacja w centrum miasta, jesteśmy szkołą mundurową, dobrze przygotowana i doświadczona kadra pedagogiczna, obejmujemy uczniów opieką pedagogów i psychologa, posiadamy najlepszą bazę sportową (pełnowymiarowa hala sportowa, basen, boisko ze sztuczną nawierzchnią, sala fitness itp.).

W klasach przygotowania wojskowego realizowany jest program opracowany przez MON. Uczniowie klas sportowych uczestniczą w zgrupowaniach. Dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia zapewniamy nowocześnie wyposażone pracownie do nauki zawodu i możliwość odbywania zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych w renomowanych na rynku pracy firmach.

Posiadamy internat na 120 miejsc. Umożliwiamy uczniom rozwój talentów i zainteresowań. Osiągamy sukcesy w konkursach i olimpiadach (przedmiotowe, zawodowe oraz sportowe). Umożliwiamy realizację staży i praktyk zawodowych za granicą (Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania).