Malbork
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 - 1WZO - operator obrabiarek skrawających
Nazwa oddziału

 1WZO - operator obrabiarek skrawających

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Opis

0,5 oddziału w zawodzie operator obrabiarek skrawających