Malbork
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 - 1MPS - mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 1MPS - mechanik pojazdów samochodowych

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Opis

Oddział w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych