Malbork
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 - 1F - fryzjer
Nazwa oddziału

 1F - fryzjer

Liczba miejsc

 45

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Opis

Oddział w zawodzie fryzjer