Malbork
Technikum
Technikum Nr 2 - 1TE - technik elektryk
Nazwa oddziału

 1TE - technik elektryk

Liczba miejsc

 20

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

Opis

Oddział w zawodzie technik elektryk