Malbork
Technikum
Technikum Nr 2 - 1TML - technik mechanik
Nazwa oddziału

 1TML - technik mechanik

Liczba miejsc

 10

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

Opis

0,5 oddziału w zawodzie technik mechanik