Malbork
Liceum ogólnokształcące
Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące - Ekonomiczno - społeczny
Nazwa oddziału

 Ekonomiczno - społeczny

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

 Fizyka

 Język angielski

Opis