Malbork
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące w Malborku - I D politechniczna
Nazwa oddziału

 I D politechniczna

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Klasa politechniczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, trzeci przedmiot wybierany przez ucznia  zgodnie z jego zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez szkołę.

Języki obce nauczane w szkole: Język angielski (wiodący), drugi język do wyboru lub możliwa kontynuacja języka nauczanego w szkole podstawowej z pośród: język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język rosyjski. Nauka języka odbywa się w grupach o różnym poziomie zaawansowania


Innowacja: z zakresu robotyki, astronomii i informatyki w formie warsztatów badawczych.

Profil przeznaczony dla uczniów zainteresowanych zgłębianiem tajników matematyki, fizyki lub do wyboru informatyki, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach politechnicznych. 

Jeżeli chcesz być inżynierem, bankowcem czy informatykiem – TO JEST KLASA  DLA CIEBIE!