Malbork
Technikum
Technikum Nr 3 - I L
Nazwa oddziału

 I L

Liczba miejsc

 45

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Technik logistyk posiada umiejętność:

A. w zakresie obsługi magazynów:

1)        przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,

2)        monitorowania poziomu i stanu zapasów,

3)        obsługiwania programów magazynowych,

4)        prowadzenia dokumentacji magazynowej,

B. w zakresie organizacji transportu:

1)        planowania procesów transportowych,

2)        organizowania procesów transportowych,

3)        dokumentowania procesów transportowych.