Malbork
Technikum
Technikum Nr 3 - I G
Nazwa oddziału

 I G

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Technik żywienia i usług gastronomicznych posiada umiejętność:

A. w zakresie przygotowywania i wydawania dań:

1)        oceny jakości surowca,

2)        przechowywania żywności,

3)        przygotowania produktów i stanowiska pracy,

4)        obsługi sprzętu gastronomicznego,

5)        przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,

6)        wydawania dań,

B. w zakresie organizacji żywienia i usług gastronomicznych:

1)        oceniania jakości żywności,

2)        planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,

3)        organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,

4)        wykonywania usług gastronomicznych,

5)        ekspedycji potraw i napojów.