Malbork
Technikum
Technikum Nr 3 - I P
Nazwa oddziału

 I P

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Technik programista posiada umiejętność:

A. w zakresie tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

1)          tworzenia i administracji stronami WWW,

2)          tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych,

3)          programowania aplikacji internetowych,

4)          tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią,

B. w zakresie projektowania, programowania i testowania aplikacji:

1)          projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,

2)          projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,

3)          projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.