Malbork
Technikum
Technikum Nr 3 - I H
Nazwa oddziału

 I H

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Technik hotelarstwa posiada umiejętność:

A. w zakresie obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie:

1)        utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim,

2)        przygotowywania i podawania śniadań,

3)        organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,

B. w zakresie realizacji usług w recepcji:

1)        rezerwacji usług hotelarskich,

2)        obsługi gości w recepcji.