Malbork
Liceum ogólnokształcące
Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące - medyczno - farmaceutyczny
Nazwa oddziału

 medyczno - farmaceutyczny

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Przedmioty rozszerzone
  • biologia
  • chemia
  • język łacina
Opis

    Po rozpoczęciu nauki uczeń deklaruje, którego z języków obcych nowożytnych (język angielski / język niemiecki) będzie się uczył w zakresie rozszerzonym (w wymiarze 5 godzin tygodniowo), a którego języka na poziomie podstawowym (w wymiarze 3 godzin tygodniowo).