Malbork
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 - 1 WZ (klasa wielozawodowa)
Nazwa oddziału

 1 WZ (klasa wielozawodowa)

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Wielozawodowa

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie w sprawie realizacji zajęć praktycznych

Opis

Klasa wielozawodowa. Możliwość kształcenia w innym wybranym przez ucznia zawodzie, warunkiem jest znalezienie miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu (u pracodawcy).