Malbork
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 - 1 F (fryzjer)
Nazwa oddziału

 1 F (fryzjer)

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Fryzjer

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie w sprawie realizacji zajęć praktycznych

Opis