Malbork
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące - 1 LOw (klasa wojskowa)
Nazwa oddziału

 1 LOw (klasa wojskowa)

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone
  • język angielski
  • geografia
Dodatkowe wymagania

 Test sprawności fizycznej

 Zaświadczenie lekarskie

Opis

Oddział przygotowania wojskowego.

Drugi język do wyboru: rosyjski albo niemiecki