Malbork
Technikum
Technikum Nr 3 - I P-technik programista
Nazwa oddziału

 I P-technik programista

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
Zawody

 Technik programista

Opis

Technik programista posiada umiejętność:

A. w zakresie tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

1)          tworzenia i administracji stronami WWW,

2)          tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych,

3)          programowania aplikacji internetowych,

4)          tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią,

B. w zakresie projektowania, programowania i testowania aplikacji:

1)          projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,

2)          projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,

3)      projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.