Malbork
Technikum
Technikum Nr 3 - I H-technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 I H-technik hotelarstwa

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone
  • język angielski
Zawody

 Technik hotelarstwa

Opis

Technik hotelarstwa posiada umiejętność:

A. w zakresie obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie:

1)        utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim,

2)        przygotowywania i podawania śniadań,

3)        organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,

B. w zakresie realizacji usług w recepcji:

1)        rezerwacji usług hotelarskich,

2)     obsługi gości w recepcji.