Luboń
Luboń
Kontakt
W sprawach zasad procesu rekrutacji
Urząd Miasta Luboń Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury :
tel. 61-813-00-11 wew. 11
Szkoła Podstawowa nr 1:
tel. 61-813-0492
Szkoła Podstawowa nr 2:
tel. 61-813-03-92
Szkoła Podstawowa nr 3:
tel. 61-813-04-42
Szkoła Podstawowa nr 4:
tel. 61-813-03-81
Szkoła Podstawowa nr 5:
tel. 61-893-23-16
W sprawach pomocy technicznej
PCSS, e-mail: info@nabor.pcss.pl