Lublin
Lublin
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Statut Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie nadany Uchwałą nr 462/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r.
Regulamin żłobków nr 1. nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 Regulamin żłobków nr 1, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8
Regulaminy żłobków nr 2 i nr 3. Regulamin żłobków nr 2 i nr 3.
Regulamin żłobka nr 9 Regulamin żłobka nr 9
Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie z dnia 28.04.2020 r. w sprawie zmiany Procedury rekrutacji dzieci do żłobków wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie
Procedura rekrutacji obowiązująca od 06.05.2020 r. PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIEJSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW W LUBLINIE
Uchwała Nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach
Uchwała Nr 1180/XLVI/2018 Rady Miasta Lublin w sprawie opłaty za żłobek
Uchwała Nr 461/XI/2019 Rady Miasta Lublin zmieniająca uchwałę nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat
Wniosek o zwrot nadpłaty
Oświadczenie o rozwiązaniu umowy