Lublin
Żłobek
Żłobek nr 4
Adres
Puławska 7, 20-046 Lublin
Typ placówki
Żłobek
Godziny pracy
6.00-17.00
Łączna liczba miejsc
109
Dodatkowe cechy

 Diety eliminacyjne

 Kuchnia mleczna

 Ogródek

 Parking

 Plac zabaw

 Rytmika

 Wózkarnia

Grupy wiekowe

 20 tygodni - 18 miesięcy

 18 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące

 24 miesiące i 1 dzień - 36 miesięcy