Łomża
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży
Adres
KIERZKOWA 7, 18-400 Łomża
Telefon
862162752
Fax
862162752
E-mail
Dyrektor/Kierownik
Marcin Piotrowski
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży
 • Sala polonistyczna
 • Sala polonistyczna
 • Szafki uczniów
 • Sala przyrodnicza
 • Sala przyrodnicza
 • Sala fizyczna
 • Sala fizyczna
 • Sala historyczna
 • Sala matematyczna
 • Sala matematyczna
 • Sala językowa
 • Sala geograficzna
 • Magiczny dywan
 • Magiczny dywan
 • Magiczny dywan
 • Sala gimnastyczna
 • Sala gimnastyczna
Opis

Nasza szkoła  to miejsce  rozwoju  każdego dziecka w aspekcie edukacyjnym, sportowym i społeczno- emocjonalnym. Funkcję Dyrektora pełni mgr Marcin Piotrowski. W szkole pracuje 70 nauczycieli, którzy stanowią wykwalifikowaną, doświadczoną i twórczą kadrę pedagogiczną. Budynek szkoły jest po kapitalnym remoncie (2010) z nowym ogrodzeniem i parkingiem przeznaczonym dla pracowników i rodziców. Usytuowany jest w centrum miasta przy spokojnej i mało ruchliwej ulicy w otoczeniu pięknej zieleni. W budynku mieści się tylko szkoła podstawowa, która ze względu na bezpieczeństwo uczniów podzielona jest na trzy kondygnacje: Dolna - przeznaczona dla dzieci z oddziałów  przedszkolnych (z oddzielnym wejściem), łazienkami i szatnią. W oddziałach przedszkolnych dzieci mają do dyspozycji  tablice multimedialne, magiczny dywan, zestaw . Główne wejście do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych (podjazd). Uczniowie mają do dyspozycji:  pracownię komputerową z dostępem do Internetu, 22 sale lekcyjne wyposażone w tablice multimedialne  lub rzutniki, bibliotekę szkolną z bogatym księgozbiorem i czytelnią,  świetlicę dla klas I - III (czynną w godz. 7.00 - 16.30), salę gimnastyczną wyposażoną w nowoczesny sprzęt sportowy, boisko wielofunkcyjne,  sklepik szkolny.  Ponadto uczniowie szkoły objęci są opieką medyczną higienistki szkolnej oraz mają możliwość korzystania z pysznych i niedrogich obiadów wydawanych w stołówce szkolnej. W roku szkolnym 2021/2022  funkcjonują trzy oddziały przedszkolne, w których 5 i 6 - latki odbywają roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i   objęte są nauczaniem języka angielskiego oraz religii. W szkole funkcjonują   klasy sportowe: pierwsza o profilu ogólnorozwojowym  z elementami gier sportowych, czwarta  dla dziewcząt  o  profilu koszykówki zaś  dla chłopców o profilu piłka nożna, siódma o profilu koszykówki. Prowadzone są również zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,  zajęcia logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Szkoła umożliwia także uczniom rozwój osobowościowy  poprzez organizowanie szerokiej gamy zajęć  rozwijających zainteresowania oraz uzdolnienia (językowe, matematyczne, czytelnicze, artystyczne, sportowe). Uczniowie często reprezentują szkołę w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych odnosząc liczne sukcesy.


Link do filmu promującego szkołę: https://www.youtube.com/watch?reload=9...

Strona Facebook : https://www.facebook.com/SP4Lomza

Strona szkoły: https://sp4lomza.edupage.org/

Uczniowski Klub Sportowy: https://www.youtube.com/watch?v=VcGMZEZ5GmM


Szkoła Podstawowa nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży prowadzi nabór do klas sportowych:

- klasy pierwszej  o profilu ogólnorozwojowym z elementami gier zespołowych

- klasy czwartej o profilu piłka nożna chłopców i piłka koszykowa dziewcząt

- klasy szóstej o profilu piłka nożna chłopców i piłka koszykowa dziewcząt


Zapewniamy:


        -  zajęcie prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, instruktorską i trenerską MŁKS i UKS 4 Łomża

  -  dostęp do profesjonalnego  sprzętu i bazy sportowej

  - obozy sportowe  i zawody na szczeblu: międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim

        - motywowanie uczniów do osiągania wysokich wyników w nauce

 

        Klasy  pod patronatem

       -  Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego

  - Uczniowskiego Klubu Sportowego 4 Łomża

 

Zapisy na stronie: https://nabor.pcss.pl/lomza/szkolapodstawowa/Info/84420

Wniosek do klasy pierwszej z dopiskiem „Klasa sportowa” należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Podania do klasy czwartej i szóstej sportowej  przyjmowane są

w sekretariacie SP nr 4 w  Łomży. ul. Kierzkowa 7, 18-400 Łomża

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu:  86 216 27 52

Języki
angielski, niemiecki
Historia
Historia Szkoły Podstawowej Nr 4 sięga odległych czasów. W październiku 1916 roku Polska Macierz Szkolna zorganizowała Szkołę Powszechną Nr 4 w budynkach przy ulicy Zielonej. Z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości , w listopadzie 1918 roku placówka otrzymała nazwę Publiczna Szkoła Powszechna Nr 4 w Łomży, a jej pierwszą kierowniczką została Pani Kraszewska. Jesienią 1921 roku szkołę przeniesiono do budynku dawnego Hotelu "Bristol", przy ulicy Giełczyńskiej 15. Jej kierownikiem został Pan Józef Malczewski. Funkcję tę sprawował do końca 1929 roku. Decyzją Warszawskiego Kuratorium Okręgu Szkolnego dnia 30 stycznia 1930 roku na stanowisko kierownika szkoły został powołany Pan Tomasz Plebański. Po wybuchu II wojny światowej w wyniku reformy rosyjskiej instytucja ta została przekształcona w Niepełną Szkołę Średnią Nr 9. W szkole obowiązywały programy i podręczniki takie jak w ZSRR. W okresie okupacji hitlerowskiej budynek został zdewastowany, a wszystko wywiezione. W czasie II wojny światowej z rąk gestapo zginęło wielu wybitnych nauczycieli, a wśród nich znaleźli się również nauczyciele naszej szkoły. Po wojnie szkoła rozpoczęła działalność w ruinach budynku przy ulicy Giełczyńskiej., a kierownikiem był nadal Pan Tomasz Plebański. Warunki pracy były bardzo ciężki, kredę zastępowały kawałki gipsowych figurek. Od roku 1950 kierownictwo objął Pan Paweł Jan Rucki i pełnił tę funkcję do 1954 roku. Warunki pracy w szkole ulegały stopniowo poprawie dzięki staraniom grona pedagogicznego. Powiększono liczbę izb lekcyjnych, przeprowadzono remont budynku, wymieniono dach, kompletowano niezbędny sprzęt. W roku szkolnym 1954/1955 kierownikiem szkoły był Pan Józef Stankiewicz, w 1955/1956 funkcję kierownika pełniła Pani Maria Bejer, w roku szkolnym 1957/1958 Pan Piotr Czarnecki, a od września 1958 roku do 1961 roku - Pan Piotr Chrzanowski - główny inicjator budowy nowej szkoły. W roku 1960 w związku z obchodami Tysiąclecia Państwa Polskiego zapadła decyzja o budowie szkoły nr 4 - Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego. W 1961 roku funkcję kierownika szkoły objęła Pani Zofia Napiórkowska, która bezpośrednio nadzorowała postępujące prace na nowej budowie. Budowę szkoły zlokalizowano w ogrodach Sióstr Benedyktynek przy ulicy Kierzkowej. Podczas uroczystości obchodów Dni Łomży dnia 15 czerwca 1963 roku odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę szkoły, dokonał tego Pan Bolesław Podedworny - zastępca Przewodniczącego Rady Państwa i poseł Ziemi Łomżyńskiej. Prace budowlane rozpoczęto wiosną 1963 roku, wykonawcą było Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Łomży, kierownikiem budowy był Pan Zygmunt Załęski. Dnia 1 września 1964 roku oddano do użytku Szkołę Podstawową Nr 4 w Łomży przy ulicy Kierzkowej 7 - Pomnik Tysiąclecia Nr 860 im. XX lecia PRL. Uroczystość przekazania budynku połączono z pokojową manifestacją w rocznicę września. Nowa szkoła zaliczana była do najnowocześniejszych i wiodących placówek oświatowych w województwie, posiadała 16 izb lekcyjnych, 5 pracowni przedmiotowych i salę gimnastyczną. W 1974 roku Komitet Rodzicielski ufundował sztandar, którego projekt wykonał Pan Henryk Osieka. W 1986 roku na dyrektora szkoły została powołana Pani Danuta Borawska, która pełniła tę funkcje do 1991 roku. Przez następne 2 lata funkcję dyrektora pełnił Pan Waldemar Cwalina. W latach 1993 - 1995 szkołą kierował Pan Marian Kiernozek, a w latach 1995 - 2005 - Pani Janina Czerepowicz a w latach 2005-2020 funkcję Dyrektora pełniła Pani dr Iwona Borawska. 01 września 2020r.,na stanowisko Dyrektora szkoły powołano Pana mgr Marcina Piotrowskiego. Funkcje Wicedyrektorów pełnią Pani mgr Bożena Wykowska oraz Pani mgr Agnieszka Beata Faryna. 23 maja 2012 roku odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru i nadanie szkole imienia Generała Władysława Andersa. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży służy nam do dziś, niesie kulturę i wiedzę.
Osiągnięcia

1.    III w Półfinale Młodzieżowych Mistrzostw Polski w kategorii U-13 w koszykówce dziewcząt.

2.    I w Ćwierćfinale Młodzieżowych Mistrzostw Polski w kategorii U-13 w koszykówce dziewcząt.

3.    II miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Dzieci w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt.

4.    I miejsce na XXI Polonijnych Igrzyskach Młodzieży szkolnej im. Jana Stypuły w koszykówce dziewcząt.

5.    I miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży 3x3 w koszykówce dziewcząt.

6.   II miejsce w XIII Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Dziewcząt o Puchar MUKS Bydgoszcz.

Sześciolatek w pierwszej klasie
 Na wniosek rodzica dziecko sześcioletnie może realizować  obowiązek szkolny.
Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w klasach I - III:

koła: matematyczne, teatralne, czytelnicze , regionalne, patriotyczne, plastyczne, języka angielskiego

   oraz zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - zajęcia logopedyczne  - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze - zajęcia rewalidacyjne


Zajęcia pozalekcyjne w klasach IV - VI: - zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - zajęcia logopedyczne - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki - zajęcia rewalidacyjne - koło historyczne - koło polonistyczne - koło językowe - zajęcia sportowe - aktyw biblioteczny - chór szkolny

Dojazd
Wygodny parking,
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe