Łomża
Oddział przedszkolny
Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży
Adres
KIERZKOWA 7, 18-400 Łomża
Telefon
86 216 27 52
Fax
86 216 27 52
E-mail
Strona www
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży
 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży
 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży
 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży
 • Sala przedszkolna
 • Sala przedszkolna
 • Sala przedszkolna
 • Sala przedszkolna
 • Sala przedszkolna
 • Sala przedszkolna
 • Magiczny dywan
 • Magiczny dywan
Opis

Nasza szkoła  to miejsce  rozwoju  każdego dziecka w aspekcie edukacyjnym, sportowym i społeczno- emocjonalnym. Funkcję Dyrektora pełni mgr Marcin Piotrowski. W szkole pracuje 70 nauczycieli, którzy stanowią wykwalifikowaną, doświadczoną i twórczą kadrę pedagogiczną. Budynek szkoły jest po kapitalnym remoncie (2010) z nowym ogrodzeniem i parkingiem przeznaczonym dla pracowników i rodziców. Usytuowany jest w centrum miasta przy spokojnej i mało ruchliwej ulicy w otoczeniu pięknej zieleni. W budynku mieści się tylko szkoła podstawowa, która ze względu na bezpieczeństwo uczniów podzielona jest na trzy kondygnacje: Dolna - przeznaczona dla dzieci z oddziałów  przedszkolnych (z oddzielnym wejściem), łazienkami i szatnią. W oddziałach przedszkolnych dzieci mają do dyspozycji  tablice multimedialne, magiczny dywan, zestaw . Główne wejście do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych (podjazd). Uczniowie mają do dyspozycji:  pracownię komputerową z dostępem do Internetu, 22 sale lekcyjne wyposażone w tablice multimedialne  lub rzutniki, bibliotekę szkolną z bogatym księgozbiorem i czytelnią,  świetlicę dla klas I - III (czynną w godz. 7.00 - 16.30), salę gimnastyczną wyposażoną w nowoczesny sprzęt sportowy, boisko wielofunkcyjne,  sklepik szkolny.  Ponadto uczniowie szkoły objęci są opieką medyczną higienistki szkolnej oraz mają możliwość korzystania z pysznych i niedrogich obiadów wydawanych w stołówce szkolnej. W roku szkolnym 2021/2022  funkcjonują trzy oddziały przedszkolne, w których 5 i 6 - latki odbywają roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i   objęte są nauczaniem języka angielskiego oraz religii. W szkole funkcjonują   klasy sportowe: pierwsza o profilu ogólnorozwojowym  z elementami gier sportowych, czwarta  dla dziewcząt  o  profilu koszykówki zaś  dla chłopców o profilu piłka nożna, siódma o profilu koszykówki. Prowadzone są również zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,  zajęcia logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Szkoła umożliwia także uczniom rozwój osobowościowy  poprzez organizowanie szerokiej gamy zajęć  rozwijających zainteresowania oraz uzdolnienia (językowe, matematyczne, czytelnicze, artystyczne, sportowe). Uczniowie często reprezentują szkołę w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych odnosząc liczne sukcesy.


Link do filmu promującego szkołę: https://www.youtube.com/watch?reload=9...

Strona Facebook : https://www.facebook.com/SP4Lomza

Strona szkoły: https://sp4lomza.edupage.org/

Uczniowski Klub Sportowy: https://www.youtube.com/watch?v=VcGMZEZ5GmM


Szkoła Podstawowa nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży prowadzi nabór do klas sportowych:

-  klasy pierwszej  o profilu ogólnorozwojowym z elementami gier zespołowych

- klasy czwartej o profilu piłka nożna chłopców i piłka koszykowa dziewcząt

- klasy szóstej profilu piłka nożna chłopców i piłka koszykowa dziewcząt

Zapewniamy:

      -  zajęcie prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, instruktorską i trenerską MŁKS i UKS 4 Łomża

dostęp do profesjonalnego  sprzętu i bazy sportowej

obozy sportowe  i zawody na szczeblu: międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim

- motywowanie uczniów do osiągania wysokich wyników w nauce

 

Klasy  pod patronatem:

     - Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego

     - Uczniowskiego Klubu Sportowego 4 Łomża

 

Zapisy na stronie: https://nabor.pcss.pl/lomza/szkolapodstawowa/Info/84420

Wniosek do klasy pierwszej z dopiskiem „Klasa sportowa” należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Podania do klasy czwartej sportowej  przyjmowane są

w sekretariacie SP nr 4 w  Łomży. ul. Kierzkowa 7, 18-400 Łomża

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu:  86 216 27 52


Historia
Historia Szkoły Podstawowej Nr 4 sięga odległych czasów. W październiku 1916 roku Polska Macierz Szkolna zorganizowała Szkołę Powszechną Nr 4 w budynkach przy ulicy Zielonej. Z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości , w listopadzie 1918 roku placówka otrzymała nazwę Publiczna Szkoła Powszechna Nr 4 w Łomży, a jej pierwszą kierowniczką została Pani Kraszewska. Jesienią 1921 roku szkołę przeniesiono do budynku dawnego Hotelu "Bristol", przy ulicy Giełczyńskiej 15. Jej kierownikiem został Pan Józef Malczewski. Funkcję tę sprawował do końca 1929 roku. Decyzją Warszawskiego Kuratorium Okręgu Szkolnego dnia 30 stycznia 1930 roku na stanowisko kierownika szkoły został powołany Pan Tomasz Plebański. Po wybuchu II wojny światowej w wyniku reformy rosyjskiej instytucja ta została przekształcona w Niepełną Szkołę Średnią Nr 9. W szkole obowiązywały programy i podręczniki takie jak w ZSRR. W okresie okupacji hitlerowskiej budynek został zdewastowany, a wszystko wywiezione. W czasie II wojny światowej z rąk gestapo zginęło wielu wybitnych nauczycieli, a wśród nich znaleźli się również nauczyciele naszej szkoły. Po wojnie szkoła rozpoczęła działalność w ruinach budynku przy ulicy Giełczyńskiej., a kierownikiem był nadal Pan Tomasz Plebański. Warunki pracy były bardzo ciężki, kredę zastępowały kawałki gipsowych figurek. Od roku 1950 kierownictwo objął Pan Paweł Jan Rucki i pełnił tę funkcję do 1954 roku. Warunki pracy w szkole ulegały stopniowo poprawie dzięki staraniom grona pedagogicznego. Powiększono liczbę izb lekcyjnych, przeprowadzono remont budynku, wymieniono dach, kompletowano niezbędny sprzęt. W roku szkolnym 1954/1955 kierownikiem szkoły był Pan Józef Stankiewicz, w 1955/1956 funkcję kierownika pełniła Pani Maria Bejer, w roku szkolnym 1957/1958 Pan Piotr Czarnecki, a od września 1958 roku do 1961 roku - Pan Piotr Chrzanowski - główny inicjator budowy nowej szkoły. W roku 1960 w związku z obchodami Tysiąclecia Państwa Polskiego zapadła decyzja o budowie szkoły nr 4 - Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego. W 1961 roku funkcję kierownika szkoły objęła Pani Zofia Napiórkowska, która bezpośrednio nadzorowała postępujące prace na nowej budowie. Budowę szkoły zlokalizowano w ogrodach Sióstr Benedyktynek przy ulicy Kierzkowej. Podczas uroczystości obchodów Dni Łomży dnia 15 czerwca 1963 roku odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę szkoły, dokonał tego Pan Bolesław Podedworny - zastępca Przewodniczącego Rady Państwa i poseł Ziemi Łomżyńskiej. Prace budowlane rozpoczęto wiosną 1963 roku, wykonawcą było Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Łomży, kierownikiem budowy był Pan Zygmunt Załęski. Dnia 1 września 1964 roku oddano do użytku Szkołę Podstawową Nr 4 w Łomży przy ulicy Kierzkowej 7 - Pomnik Tysiąclecia Nr 860 im. XX lecia PRL. Uroczystość przekazania budynku połączono z pokojową manifestacją w rocznicę września. Nowa szkoła zaliczana była do najnowocześniejszych i wiodących placówek oświatowych w województwie, posiadała 16 izb lekcyjnych, 5 pracowni przedmiotowych i salę gimnastyczną. W 1974 roku Komitet Rodzicielski ufundował sztandar, którego projekt wykonał Pan Henryk Osieka. W 1986 roku na dyrektora szkoły została powołana Pani Danuta Borawska, która pełniła tę funkcje do 1991 roku. Przez następne 2 lata funkcję dyrektora pełnił Pan Waldemar Cwalina. W latach 1993 - 1995 szkołą kierował Pan Marian Kiernozek, a w latach 1995 - 2005 - Pani Janina Czerepowicz, a w latach 2005-2020 funkcję Dyrektora pełniła Pani dr Iwona Borawska. 01 września 2020r.,na stanowisko Dyrektora szkoły powołano Pana mgr Marcina
Piotrowskiego. Funkcje Wicedyrektorów pełnią Pani mgr Bożena Wykowska oraz Pani mgr Agnieszka Beata Faryna. 23 maja 2012 roku odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru i nadanie szkole imienia Generała Władysława Andersa. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży służy nam do dziś, niesie kulturę i wiedzę.
Personel
W każdym oddziale przedszkolnym są zatrudnione 2 nauczycielki oraz jedna  pomoc nauczyciela. Dodatkowi nauczyciele prowadzą: zajęcia języka angielskiego, religię, zajęcia logopedyczne i  rewalidację.
Godziny otwarcia uwagi
Zapewniamy modyfikację godzin zgodnie z potrzebami rodziców.
Godziny otwarcia od
7.00
Osiągnięcia
W roku szkolnym 202o/21 uczniowie klas I- III uczestniczyli w licznych konkursach organizowanych  przez nauczyciel;i na terenie szkoły oraz w zewnętrznych organizowanych przez różne  instytucje.  Drużyna sportowa została  drużyną roku nagrodzona przez prezydenta Łomży  Laurem sportowym 2021.
Dodatkowe zajęcia

 - Teatr Lalki i Aktora w Łomży (edukacja teatralna)

- Biblioteka Miejska Oddział dla dzieci (zajęcia czytelnicze)

- Galeria Sztuki Współczesnej, Muzeum Północno - Mazowieckie (zajęcia muzealne)

- Kino Millenium (edukacja filmowa)

- Muzeum Północno - Mazowieckie

- Szkolny Młodzieżowy Koszykówki

- Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża

Koła zainteresowań
Koła: regionalne, patriotyczne,chór, instrumentalne, języka angielskiego, informatyki, języka niemieckiego, matematyczne, redakcyjne, czytelnicze, recytatorskie, polonistyczne
Organ prowadzący
Miasto Łomża
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia sportowe