Łomża
Łomża
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2019/2020 (PDF)
Zarządzenie nr 16/2019 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31.01.2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2019/2020 (PDF)
Uchwała Nr 336/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie: w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (PDF)
Uchwała Nr 465/LI/18 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (PDF)
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 (PDF)
Oświadczenia (PDF)