Łomża
Łomża
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Zasady rekrutacji do PP i OP w SP
Zarządzenie Nr 19/2022
Harmonogram do PP i OP
UCHWAŁA NR 453/XLIX/22
Deklaracja o kontynuacji dla PP i OP
Klauzula informacyjna
Oświadczenie do wniosku
Potwierdzenie woli
Wniosek
Informacja o wolnych miejscach w naborze uzupełniającym pp i op