Łomża
Zgłoszenie
Łomża - Bursa 2021 r.
 • Dane dziecka
 • Bursa
 • Wybrane placówki
 • Kryteria ogólne
 • Kryteria dodatkowe dla niepełnoletnich
 • Kryteria dodatkowe dla pełnoletnich
 • Kryteria miejskie
 • Zakończ
Popraw następujące dane:

  Dane osobowe dziecka

  Adres zamieszkania dziecka

  Dane matki/opiekuna prawnego

  Dane kontaktowe matki/opiekuna prawnego

  Adres zamieszkania matki/opiekuna prawnego (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)

  Dane ojca/opiekuna prawnego

  Dane kontaktowe ojca/opiekuna prawnego

  Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)

  Popraw następujące dane:
   Popraw następujące dane:
   • Należy wybrać szkołę obwodową
   Popraw następujące dane:
   • Należy wybrać przynajmniej jedną preferencję

   Wybierz placówki

   Wybrane placówki 0


   Wybierz z listy dostępnych placówek

   Akcja Placówka / oddział
   Bursa Szkolna Nr 1
   Oddziały:
   Bursa Szkolna Nr 2
   Oddziały:
   Bursa Szkolna Nr 3
   Oddziały:
   Popraw następujące dane:
   • Należy wybrać przynajmniej jedną preferencję
   Popraw następujące dane:

    Kryteria ogólne

    Za kandydata pełnoletniego uznawana jest osoba, która w dniu złożenia wniosku o przyjęcie do bursy/internatu wraz z kompletem wymaganych dokumentów ukończyła 18 lat, czyli posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

    Popraw następujące dane:
     Popraw następujące dane:

      Kryteria naboru do bursy dla KANDYDATA NIEPEŁNOLETNIEGO określone w art. 131 ust. 2 pkt. 1–7 w związku z art. 145 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996).

      Popraw następujące dane:
       Popraw następujące dane:

        Kryteria naboru do bursy dla KANDYDATA PEŁNOLETNIEGO określone w art. 136 ust. 3 pkt 2 lit. a–e w związku z art. 145 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996).

        Popraw następujące dane:
         Popraw następujące dane:

          Kryteria naboru do bursy określone w uchwale Rady Miejskiej

          Popraw następujące dane:
           Popraw następujące dane:

            Naciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje usunięcie wprowadzonych danych bez zapisania ich w systemie.

            Po naciśnięciu przycisku Zapisz dane zostaną zapisane w systemie. Zostanie następnie wygenerowany dokument w formacie PDF, który należy pobrać z systemu, wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać elektronicznie do bursy pierwszego wyboru. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją elektronicznego przesyłania dokumentów (wniosku, oświadczeń), która znajduje się na zakładce Dokumenty.

            Dopiero po wysłaniu dokumentów do bursy, kandydat weźmie udział w procesie rekrutacji.

            W przyszłości będzie można zalogować się do systemu po podaniu identyfikatora użytkownika i hasła. Identyfikator zostanie automatycznie wygenerowany przez system i będzie widoczny na następnym ekranie.

             
            Zapisz Anuluj

            Popraw następujące dane:

             • Dane dziecka
             • Bursa
             • Wybrane placówki
             • Kryteria ogólne
             • Kryteria dodatkowe dla niepełnoletnich
             • Kryteria dodatkowe dla pełnoletnich
             • Kryteria miejskie
             • Zakończ