Łomża
Łomża
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Zasady postępowania rekrutacyjnego do burs
Harmonogram rekrutacji do burs
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją
Oświadczenie_samotnie wychowujący dziecko
Oświadczenie_wielodzietność rodziny
Oświadczenie-odległość bursy od miejsca zamieszkania
Oświadczenie - rozpoczęcia nauki w I klasie
Oświadczenie - zamieszkania rodzeństwa w bursie