Łomża
Łomża
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Harmonogram naboru do burs
Zasady postępowania rekrutacyjnego do burs
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o wielodzietności rodziny
Oświadczenie-zamieszkania rodzeństwa w bursie
Oświadczenie-odległość bursy od miejsca zamieszkania
Oświadczenie-rozp. nauki w I klasie