Łomża
Bursa
Bursa Szkolna Nr 3
Adres
Zjazd 3, 18-400 Łomża
Telefon
862164609
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Ewa Matejkowska
Typ placówki
Bursa
Zdjęcia
 • Bursa _ wejście główne
 • Bursa Szkolna Nr 3
 • Pokój mieszkalny
 • Pokój mieszkalny 2
 • Kuchnia
 • Łazienka
 • Łazienka1
 • Łazienka2
 • Stołówka
 • Bursa Szkolna Nr 3
 • Bursa Szkolna Nr 3
 • Bursa Szkolna Nr 3
 • Bursa Szkolna Nr 3
 • Bursa Szkolna Nr 3
 • Siłownia1
 • Bursa Szkolna Nr 3
 • Siłownia 2
 • Nagrody plastyczne
 • Nagroda plastyczna 2
 • Bursa Szkolna Nr 3
Opis

Bursa Szkolna nr 3 w Łomży znajduje się w centrum miasta- przy ulicy Zjazd 3, w pobliżu takich szkół jak;

I LO,

II LO,

III LO, 

ZSTiO nr 4, 

ZSWiO nr 7, 

LMS. 


    Bursa jest placówką dla chłopców (35 miejsc) i dziewcząt (52 miejsca), zapewniającą opiekę 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Wychowankowie rozmieszczeni są na 3 kondygnacjach z podziałem na płeć. Budynek jest przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych ruchowo. Pokoje mieszkalne są 2, 3, 4 i 5 osobowe. Wyposażenie pokoi stanowi zabudowa meblowa, stoły i krzesła, szafki wiszące zamykane na kluczyk oraz tapczany. Na wszystkich piętrach znajdują się zmodernizowane łazienki z prysznicami, przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 


Placówka dysponuje wieloma pomieszczeniami do dyspozycji młodzieży: 

świetlicą, 

pomieszczeniem z aneksem kuchennym, 

stołówką, 

pracownią ceramiczną, 

pracownią komputerową, 

siłownią, czterema pokojami cichej nauki 


    Bursa zapewnia pełne wyżywienie przygotowywane codziennie na miejscu przez zatrudniony w bursie personel kuchenny. Są to cztery posiłki w ciągu dnia. Pełne żywienie prowadzone jest od poniedziałku do piątku. W sobotę i niedzielę nie prowadzi się żywienia. W tych dniach młodzież pozostająca w placówce ma możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków w pełni wyposażonym pomieszczeniu z aneksem kuchennym:

lodówka, 

piekarnik, 

płyta grzewcza, 

mikrofalówka, 

czajnik elektryczny, 

urządzenie do tostów, 

naczynia (garnki, patelnie, sztućce).


Wychowankowie

Wychowankowie naszej placówki to uczniowie łomżyńskich szkół ponadpodstawowych.Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną stanowi siedmioro wychowawców oraz dyrektor. Wszyscy posiadają  pełne wykształcenie kierunkowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz  bogate doświadczenie zawodowe. 


Oferta placówki:

1. Bursowe Koło Wolontariatu-  uwrażliwianie na innego człowieka, rozwijanie uczuć empatii i zrozumienia dla innych

        Wybrane sukcesy:

I nagroda w miejskim konkursie Łomżyńska Inicjatywa Roku 2017 za organizację kampanii społecznej Pola Nadziei w Łomży

Wieloletni organizator Kursu wolontariatu oraz akcji charytatywnych dla młodzieży łomżyńskich szkół, we współpracy z fundacją „Pomóż im”.

trzykrotny tytuł „Siewcy nadziei”, oraz „Super siewcy” za zaangażowane działanie na rzecz fundacji i wspieranie Hospicjum Domowego dla           Dzieci 

Zajęcia warsztatowe Start the Change – działaj lokalnie zmieniaj globalnie w ramach współpracy z Amnesty International


2. Edukacja Profilaktyczna- kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień oraz szeroko rozumiana edukacja niezbędna do wyrobienia właściwych postaw i zachowań, poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wyrażania swoich potrzeb, emocji i opinii. 


3. Edukacja Sportowa- aktywne spędzanie czasu wolnego, nauka zdrowej rywalizacji sportowej, rozwijanie pasji i zainteresowań sportowych. W placówce odbywają się bursowe turnieje w tenisie stołowym, warcabach klasycznych, w siłowaniu na rękę, piłkarzykach stołowych, wyciskaniu sztangi w pompkach.  

Wybrane sukcesy naszych wychowanków:

I Miejsce w Mistrzostwa Piłki Nożnej Burs i Internatów oraz tytuł króla strzelców i najlepszego bramkarza w 2017 roku. II Miejsce w roku 2018 oraz w roku 2019.

I miejsce indywidualnie oraz drużynowo w Międzybursowym Turnieju Tenisa Stołowego w 2017 i 2018 roku.

I miejsce w Międzybursowym Turnieju Piłki Siatkowej w roku 2017, oraz II miejsce w 2018 i 2019 roku .

V miejsce w Międzybursowym Turnieju Szachowym 4. Edukacja Twórczego Działania- odkrywanie i rozwijanie u wychowanków ich potencjału twórczego, pasji i umiejętności artystycznych, stwarzanie możliwości odniesienia sukcesu, promocja bursy poprzez prezentację uzdolnień, działań i dorobku artystycznego wychowanków i pracowników (organizacja i udział w różnych konkursach: recytatorskich, plastycznych i fotograficznych o zasięgu ogólnopolskim).

Wybrane sukcesy naszych wychowanków:

Coroczne wyróżnienia i nagrody w konkursie ,,Bożonarodzeniowa Szopka Nasza Tradycja i Współczesność,, Białystok

Udział w projekcie realizowanym we współpracy za Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, finansowany ze środków MEN „Rękodzieło na Litwie iw Polsce – historia i współczesność”, obejmujący dwie wizyty uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionych placówek

Organizacja wystawy „600 maków na 600-lecie Łomży” w Urzędzie Miasta Łomża.

Organizacja 3 edycji Konkursu Twórczego Działania, w których uczestnikami byli wychowankowie Burs i Internatów województwa podlaskiego.

Organizacja 10 edycji Konkursu Plastycznego na Tradycyjną Kartkę Okolicznościową, w których uczestnikami byli wychowankowie Burs i Internatów województwa podlaskiego.


5. Samorząd Wychowanków- rozwijanie idei samorządności i współpracy, organizowanie czasu wolnego w placówce: 

współpraca z Towarzystwem Internatów i Burs z Białegostoku- udział w konkursach, konferencjach, wyjazdach tematycznych- wymiana doświadczeń

„Akademia dla Liderów”- międzybursowe zajęcia rozwijające umiejętności organizatorskie i przywódcze wychowanków. Wykorzystywanie zdobytych umiejętności i doświadczeń podczas organizowanych inicjatyw w bursie, np. organizacja Dnia Dziecka dla zaprzyjaźnionej placówki

zajęcia warsztatowe „Papiery do kariery”- współpraca ze Stowarzyszeniem Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany „ANAWOJ”.


6. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

Warsztaty Techniki Efektywnej Nauki- rozwijające pamięć, koncentrację, twórcze myślenie, organizację czasu i miejsca pracy oraz umiejętności wykonywania twórczych notatek „Mapy Myśli”

Indywidualna pomoc w nauce z wykorzystaniem zasad Technik Efektywnej Nauki- tworzenie skojarzeń, ćwiczenie technik pamięciowych, rysowanie notatek nieliniowych. Praca nad organizacją czasu i miejsca pracy umysłowej. Pobudzanie motywacji do nauki, budowanie nawyków, stymulowanie do rozwoju własnego. 

Spotkania w ramach udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej- „Trening Pewności Siebie”, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne.Historia
Budynek przy ulicy Zjazd 3 posiada swoją wieloletnią historię.
W okresie międzywojennym, służył jako siedziba łomżyńskich instytucji edukacyjnych.
Przed rokiem 1923, do chwili wybudowania siedziby ordynariusza przy katedrze, mieszkał w budynku biskup łomżyński Romuald Jałbrzykowski. Od 1923 do 1932 roku w budynku mieściło się Seminarium Żeńskie im. Narcyzy Żmichowskiej.
Od pierwszego dnia wojny przy ulicy Zjazd 1 został zorganizowany punkt informacyjno – opiekuńczy dla uciekinierów zza Narwi. W okresie okupacji niemieckiej znajdowały się tu pomieszczenia biurowe władz niemieckich.
W styczniu 1945 „Łomżyńskie władze przydzieliły względnie cały dom Chodźki przy ul. Zjazd 1” na siedzibę gimnazjum i liceum męskiego, późniejszego Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. Lekcje w domu Chodźki rozpoczęły się 1 marca 1945 roku.
Od 1948 roku w domu Chodźki mieścił się internat Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki.
Po roku 1970 w budynku mieszczą się kolejno: internat Zespołu Szkół Budowlanych, internat Studium Nauczycielskiego, a następnie Dom Studenta Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie Oddział w Łomży.
W 1992 roku na mocy decyzji Kuratora Oświaty w Łomży Cezarego Kocona siedzibę w domu Chodźki otrzymała Bursa Szkolna Nr 3
/Akt założycielski 13/92 Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży z dn. 29.06.1992/.
Od początku swojego istnienia budynek przy ulicy Zjazd 3 spełnia niezwykle ważną rolę w oświacie łomżyńskiej. Od wielu lat służy młodzieży jako miejsce zamieszkania i zdobywania wiedzy.
Do dziś spełnia swoje założone w testamencie Tyburcego Chodźko przeznaczenie – służy wychowaniu i kształceniu młodych pokoleń.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2020/2021
87