Łomża
Bursa
Bursa Szkolna Nr 2
Adres
Stacha Konwy 13, 18-400 Łomża
Telefon
862163042
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Barbara Zawrotna
Typ placówki
Bursa
Zdjęcia
 • pokój mieszkalny
 • pokój mieszkalny 2
 • pokój mieszkalny 3
 • pokój mieszkalny 4
 • łazienka
 • stołówka
 • pokój nauki
 • kuchnia dla młodzieży
 • pralnia
 • korytarz na parterze
 • korytarz I piętro
 • korytarz II piętro
 • biblioteka
 • czytelnia
 • sala komputerowa
 • klub
 • pracownia plastyczna
 • sala ćwiczeń
 • sala fitness
Opis
    Bursa Szkolna Nr 2 w Łomży jest publiczną, całodobową placówką zapewniającą opiekę  i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Bursa jest placówką koedukacyjną, mieszkają w niej uczniowie z łomżyńskich szkół ponadpodstawowych.
    Budynek bursy przystosowany jest do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Znajdują się w nim m.in.3-4 osobowe pokoje mieszkalne, stołówka, kuchcik, sala ćwiczeń fizycznych, sala fitness, sala nauki własnej, czytelnia, biblioteka, dwie duże świetlice, sala komputerowa z dostępem do Internetu, klub bursowy, pracownia plastyczna, pomieszczenia sanitarne oraz zaplecze techniczne. Wyposażony jest w system alarmowy, monitoring (kamery i urządzenia rejestrujące) i we wszystkie niezbędne media i infrastrukturę techniczną.
    Zapewniamy młodzieży bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne, właściwe warunki 
do mieszkania, nauki, aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań. 
Przygotowujemy wychowanka do świadomego wyboru wartości niematerialnych: wiedzy, umiejętności, kultury, zdrowia, jako kapitału własnego człowieka, samodzielnego myślenia, poszukiwania, doskonalenia się, współpracy i współdziałania z innymi. 
Tworzymy wspólnotę opartą na wartościach polskiej tradycji i głębokiego szacunku do dóbr kultury. Chcemy, aby nasi wychowankowie kierowali się w życiu takimi wartościami jak: empatia, odpowiedzialność i uczciwość.
W miarę możliwości zapewniamy naszym wychowankom, różnorodną ofertę edukacyjną w ramach zajęć organizowanych w czasie wolnym. Są to między innymi: 
 1. zajęcia sportowe - treningi na sali ćwiczeń pod kierunkiem instruktora, Mistrza Polski, Europy i Świata w Trójboju Siłowym. Turnieje piłki nożnej, tenisa stołowego i koszykówki;
 2. zajęcia plastyczne -rozwijanie zdolności manualnych oraz nauka różnorodnych technik plastycznych;
 3. zajęcia warsztatowe w ramach działań Teatru Eksperymentalnego Bursa 2;
 4. zajęcia dziennikarskie - redagowanie gazetki bursowej „Wtyczka”;
 5. szybka i przyjemna nauka języków obcych (j. angielski i j. niemiecki) metodą SITA;
 6. zajęcia techniczne - nabywanie umiejętności praktycznych przydatnych w życiu codziennym;
 7. zajęcia taneczne- nauka popularnych tańców towarzyskich na poziomie podstawowym;
 8. zajęcia kulinarne - doskonalenie umiejętności samodzielnego przygotowywania różnego rodzaju potraw;
 9. zajęcia w ramach Bursowego Klubu Wolontariatu - rozbudzanie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych poprzez bezinteresowną pomoc płynącą z głębi serca
 10. zajęcia z zakresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Młodzież pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry uzyskuje  znaczące osiągnięcia w bursie oraz w środowisku lokalnym.
    Najbardziej znaczące sukcesy poza bursą są dziełem uczniów działających 
w bursowym Teatrze Eksperymentalnym, trenujących dyscypliny siłowe oraz uczestniczących w międzybursowych turniejach sportowych, w konkursach plastycznych i działających w Bursowej Grupie Wolontariatu. Dwóch wychowanków bursy posiada aktualne rekordy świata w Martwym Ciągu w swoich kategoriach wagowych. 


Historia

    Budynek bursy wybudowany został w 1956 roku, jako Internat Zespołu Szkół Drzewnych. W roku 1978 przemianowano go na Bursę Szkolnictwa Zawodowego Nr 2 w Łomży a od 1 września 1982 r. jest Bursą Szkolną Nr 2 w Łomży.

    Głównym atutem lokalizacji bursy jest jej położenie na bogatym w walory przyrodnicze i krajobrazowe terenie Międzyrzecza Łomżyńskiego. Bogata jest historia i kultura tej ziemi. Jest to istotne w aspekcie utożsamiania uczniów ze środowiskiem łomżyńskim, a także dla procesu planowania i realizowania zajęć o tematyce historycznej, geograficznej czy  przyrodniczej i rekreacyjnej.

Tereny zielone znajdujące się w otoczeniu bursy pozwalają na realizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych.  W 2015 roku przy bursie powstało sportowe boisko wielofunkcyjne, w skład, którego weszły: boisko do piłki nożnej i bieżnie. Na bezpieczeństwo młodzieży ma wpływ oddalenie budynku od głównych arterii komunikacyjnych Łomży. 

    W bezpośrednim sąsiedztwie bursy znajduje się Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 i I Liceum Ogólnokształcące w Łomży. 


Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2020/2021
219