Łomża
Bursa
Bursa Szkolna Nr 1
Adres
Kopernika 16, 18-400 Łomża
Telefon
862165175
Fax
862165175
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Jacek Pogorzelski
Typ placówki
Bursa
Zdjęcia
 • Bursa Szkolna Nr 1
 • Bursa Szkolna Nr 1
 • Bursa Szkolna Nr 1
 • Bursa Szkolna Nr 1
 • Bursa Szkolna Nr 1
 • Bursa Szkolna Nr 1
 • Bursa Szkolna Nr 1
 • Bursa Szkolna Nr 1
 • Bursa Szkolna Nr 1
 • Bursa Szkolna Nr 1
 • Bursa Szkolna Nr 1
 • Bursa Szkolna Nr 1
 • Bursa Szkolna Nr 1
 • Bursa Szkolna Nr 1
 • Bursa Szkolna Nr 1
 • Bursa Szkolna Nr 1
 • Bursa Szkolna Nr 1
 • Bursa Szkolna Nr 1
 • Bursa Szkolna Nr 1
 • Bursa Szkolna Nr 1
 • Bursa Szkolna Nr 1
 • Bursa Szkolna Nr 1
 • Bursa Szkolna Nr 1
 • Bursa Szkolna Nr 1
 • Bursa Szkolna Nr 1
Opis
 Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży przy ul. Kopernika 16 to koedukacyjna placówka opiekuńczo – wychowawcza. Jest środowiskiem wszechstronnego rozwoju osobowego, pomaga w kształceniu talentów, wyrównywaniu szans, zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom dorosłego życia. Wysoko kwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna zapewnia uczniom szkół średnich całodobową opiekę wychowawczą.

Celami nadrzędnymi jakie w bursie zostały założone i są realizowane w pracy opiekuńczo – wychowawczej są:

 • wszechstronne przygotowanie wychowanków do dorosłego życia,
 • wyrównywanie poziomów dydaktycznych,
 • przejęcie funkcji wychowawczej domu rodzinnego na okres pobytu wychowanków w placówce,
 • współpraca z domem rodzinnym – diagnoza sytuacji rodzinnej, pomoc materialna,
 • kompensacja wychowania i uzupełnienie pracy wychowawczej szkoły,
 • ścisła współpraca z nauczycielami, dyrektorami szkół, kierownikami praktyk,
 • kształtowanie pożądanych postaw, systemów, wartości i standardów zachowań, jakie powinni prezentować wychowankowie.
Dla potrzeb wychowanków na terenie bursy znajdują się następujące pomieszczenia:

  • 78 pokoi 4 - osobowych,
  • pokoje cichej nauki,
  • klub bilarda, świetlica, biblioteka z czytelnią,
  • sala rekreacyjna, dostęp do sali gimnastycznej, wyjścia na basen,
  • stały dostęp do Internetu, Wi-Fi,
  • pracownia plastyczna,  
  • kącik gospodarczy,
  • prysznicownie,
  • stołówka i kuchnia,
  • sanitariaty.


  Wszystkie pokoje wychowanków wyposażone są w: tapczany, szafki ubraniowe, szafki nocne, stoliki, krzesła, półki na książki, firany, zasłony.

  Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2020/2021
  309
  Historia
  Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży (pierwotna nazwa Bursa Szkolnictwa Zawodowego) została powołana decyzją nr 3/76 Wojewody Łomżyńskiego w dniu 1 marca 1976 r. Tą decyzją przekształcono z dniem 1 marca 1976 r. internat przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Łomży w Bursę Szkolnictwa Zawodowego w Łomży. W dniu 21 lutego 1994 Bursa Szkolnictwa Zawodowego zmieniła nazwę na Bursę Szkolną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

      (Dz. U. nr 41/94). Od 1.12.1994 został uchwalony Statut w oparciu, o który placówka funkcjonuje. Obecnie Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży w systemie organizacyjnym podległa jest Prezydentowi Miasta jako organowi prowadzącemu i Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

      Bursa mieści się w dwukondygnacyjnym budynku, połączonym łącznikiem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa budynek Bursy posiada monitoring zewnętrzny i wewnętrzny.

      Przyszłość naszej Bursy wiążemy z nieustannym doskonaleniem placówki i jej pracowników tak, aby sprostać wymaganiom zmieniającej się rzeczywistości oraz oczekiwaniom rodziców i wychowanków.