Krosno Odrzańskie
Krosno Odrzańskie
Dokumenty
Nazwa Plik
Instrukcja elektronicznego wysyłania deklaracji do przedszkola
Zarządzenie Nr 1/24 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie na rok szkolny 2024/2025
Uchwała Nr LXIX/517/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie