Krosno
Krosno
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Poradnik dla Rodziców 2023/2024
Uchwała o obwodach szkół podstawowych 2023/2024
Uchwała o kryteriach naboru 2023/2024
Zarządzenie-terminy rekrutacji 2023/2024
Załącznik Nr 1 Oświadczenie o miejscu realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego 2023/2024
Załącznik Nr 2 Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu przez rodzeństwo kandydata do szkoły lub szkoły wchodzacej w skład zespołu, do której kandydat ubiega się o przyjęcie 2023/2024
Załącznik Nr 3 Oświadczenie o miejscu realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez rodzieństwo 2023/2024
Załącznik Nr 4 Oświadczenie o posiadaniu przez dziecko orzeczenia z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej 2023/2024
Załącznik Nr 5 Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Krosna 2023/2024
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej 2023/2024