Komorniki
Komorniki
Kontakt
W sprawach zasad procesu rekrutacji
Urząd Gminy Komorniki:
p. Adriana Wiśniewska - Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych, e-mail: oswiata@komorniki.pl
p. Agnieszka Cudniewicz - Inspektor ds. oświaty, e-mail: oswiata@komorniki.pl