Komorniki
Komorniki
Dokumenty
Nazwa Plik
Rekrutacja uzupełniająca
Instrukcja elektronicznego potwierdzania woli przyjęcia
Informator dla rodziców
Informacja dot. dzieci 6 i 7 letnich
Zarządzenie Nr 784/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych w gminie Komorniki na rok szkolny 2024/2025
Zarządzenie Nr 785/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w gminie Komorniki na rok szkolny 2024/2025