Komorniki
Przedszkole
Publiczne Przedszkole Z innej Bajki
Adres
Pocztowa 33, 62-052 Komorniki
Telefon
519-866-834 dyrektorzy, 504-917-377 wychowawcy
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Olimpia Wichnowska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • sala przedszkolana
 • sala przedszkolna
 • szatnia
 • szatnia
 • zajęcia z rytmiki
 • dekoracja ścian w sali przedszkolnej
 • pomoce dydaktyczne
 • zabawki
 • zabawki
 • kredki imienne dzieci
 • zabawki
 • zajęcia z nauczycielem 5-latków
 • pokój logopedy
 • pokój logopedy
 • pomoce dydaktyczne
 • dekoracja ścian
Opis
Publiczne Przedszkole „Z INNEJ BAJKI” to nowoczesny budynek, wybudowanym zgodnie z normami prawa budowlanego i wyposażonym według standardów prawa oświatowego. Obiekt o powierzchni ok. 600 m2 posiada sale dydaktyczno-ruchowe dla przedszkolaków, sale dla dzieci żłobkowych , kuchnię i jadalnię oraz duży ogród z placem zabaw. Budynek może pomieścić 100 dzieci w grupach wiekowych: 3-, 4- i 5-letnich, z uwzględnieniem grupy 6-latków wg bieżących potrzeb. Liczebność grupy - do 25 dzieci. Przedszkole realizuje Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego MEN z uwzględnieniem autorskich programów i projektów opracowanych przez nauczycieli wychowawców grup. Dodatkowe zajęcia (regularne lub cykliczne) to: rytmika z elementami tańca, język angielski, zajęcia z logopedą (dla dzieci potrzebujących wsparcia w rozwoju mowy), Kuchcikowo (samodzielne przygotowywanie kanapek, pieczenie ciasteczek, robienie sałatek itp.) Bajubajanie na przedszkolnym dywanie (we współpracy z rodzicami) Plastusiowo (wykonywanie prac plastycznych – różnorodne materiały, metody i rozmiary) Naszymi atutami są: - nowe, przestronne sale (ok. 55 m2) - każda z toaletą oraz odpowiednim wyposażeniem do nauki i zabawy, stymulującym rozwój dziecka; - własna kuchnia promująca zdrową dietę, - duży ogród, w którym będziemy realizować niektóre zajęcia, wypoczywać oraz dobrze się bawić, - dobrze przygotowana kadra pedagogiczna pełna twórczych pomysłów i z ciepłym, troskliwym podejściem do dzieci. W przedszkolu czas pobytu dzieci będzie podzielony w sposób zrównoważony na naukę, zabawę, ćwiczenia ruchowe oraz czas spędzony na powietrzu. Preferujemy naukę nie w oparciu o schematy, ale naukę w czasie zabawy bez napięcia i przymusu z wykorzystaniem pomocy naukowych, wyjaśnień, poprzez pytania i odpowiedzi oraz samodzielne wyciąganie wniosków. Uczymy i doskonalimy (bez pośpiechu, ponaglania) wszelkie czynności codzienne typu: samodzielne jedzenie, nakrywanie do stołu, sprzątanie, czynności samoobsługowe (np.: ubieranie się, zapinanie guzików/zamków, sznurowanie butów, itp.). W czasie odpoczynku/leżakowania włączamy dzieciom relaksacyjną muzykę lub czytamy dzieciom bajki, teksty, które są dla nich podstawą do zapamiętywania informacji, wyciągania wniosków, powtarzania faktów, odpowiedzi na pytania, rysowania, omawiania bohaterów , itp. Promujemy samodzielne myślenie, konfrontację z wnioskami innych, pomysłowość., rozwój pamięci. W niektóre dni świadomie rezygnujemy z korzystania z gotowych zabawek. Zamiast tego proponujemy dzieciom wykonanie ich własnych zabawek z różnych materiałów, co podnosi ich kreatywność, oraz zabawę nimi. Dziecko poczuje się u nas rozumiane, doceniane i bezpieczne! „Z INNEJ BAJKI” - to troskliwa opieka, dobra zabawa i wszechstronny rozwój!
Dodatkowe zajęcia

W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej: zajęcia z logopedą,  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, inne zajęcia terapeutyczne.

Zajęcia dodatkowe: zabawy z piłką; warsztaty taneczne; aikido; joga; robotyka; język angielski

Godziny otwarcia od
06:30
Godziny otwarcia do
17:30
Personel

Kadra pedagogiczna - absolwentki uczelni wyższych z różnymi kwalifikacjami, m.in. z zakresu: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna; oligofrenopedagogika; pedagogika resocjalizacyjna; pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; pedagogika małego dziecka; pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i hospicyjna;geografia-kartografia i teledetekcja; logopedia; psychologia; język angielski; instrumentalistyka; muzykoterapia. 

Kadra zarządzająca placówką  - absolwentki uczelni wyższych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) z różnymi kwalifikacjami, m.in. z zakresu: zarządzanie placówką oświatową; oligofrenopedagogika; pedagogika resocjalizacyjna; pomoc psychopedagogiczna i coaching w edukacji, mediacja, logopedia, filologia rosyjsko - angielska.

Godziny otwarcia uwagi
6:30 - 17:30
Organ prowadzący
Ewa Puńko (dyrektor ds.administracyjnych)
Drzwi otwarte

W czasie trwania epidemii Covid-19 DRZWI OTWARTE nie odbędą się stacjonarnie. Na stronie internetowej przedszkola: www.zinnejbajki.com.pl , zamieszczono zdjęcia placówki i informacje do kontaktu telefonicznego.

Koła zainteresowań
Realizowane w ramach zajęć dodatkowych i programów autorskich nauczycieli, jak np.: Kuchcikowo.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe