Komorniki
Oddział przedszkolny
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 w Plewiskach
Adres
Szkolna 64, 62-064 Plewiska
Telefon
618677537, 616517199
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Robert Witkowski
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach
Opis

     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa I Jana Działyńskich w Plewiskach liczy obecnie 37 oddziałów, w tym 15 oddziałów edukacji wczesnoszkolnej oraz 19 oddziałów klas 4-8. Działają również 3 oddziały przedszkolne. Liczebność uczniów w klasach waha się od 17 do 25. W szkole funkcjonuje jeden oddział integracyjny na poziomie klas 3.

Jeszcze kilka lat temu była to szkoła, która miała po jednej klasie na każdym poziomie. Obecnie częściowo jest dwuzmianowa. W roku szkolnym 2023/2024 w układzie zmianowym uczęszczają uczniowie klas 1-3. W ciągu kilku ostatnich lat obserwuje się znaczny napływ mieszkańców (Plewiska stale rozrastają się), którzy mają dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Wzrost liczby młodych mieszkańców dostrzegły władze Gminy, oddając kolejną szkołę podstawową w Plewiskach. Obecnie do szkoły uczęszcza 776 uczniów i dzieci przedszkolnych. Teren przyszkolny obejmuje plac zabaw, boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej i siatkówki, bieżnię okolną 200 m, skocznię w dal, parking rowerowy i parking samochodowy. Szkoła wykorzystuje 36 sal lekcyjnych (w tym pracownię komputerową), salę gimnastyczną, stołówkę (w której uczniowie jedzą obiady dostarczone przez firmę zewnętrzną), aulę, sekretariat, bibliotekę, segment pracy dla pedagoga i psychologów, pomieszczenia terapeuty pedagogicznego i logopedy; gabinet pielęgniarki, pomieszczenie gospodarcze, toalety, szatnie, salki do zajęć dodatkowych, pomieszczenia do prowadzenia zajęć w oddziałach przedszkolnych (w tym wynajmowane w pobliskim Domu Katechetycznym oraz sale modułowe usytułowane w pobliżu budynku szkoły).

Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą korzystać z windy osobowej.

Szkoła posiada certyfikaty: „Szkoła Odkrywców Talentów”, „Szkoła Promująca Zdrowie”, „Szkoła w Ruchu”, „Rowerowa Szkoła”, „Mega Misja”, Kolorowy Uniwersytet, należy do Klubu Szkół UNICEF, biorąc udział w corocznych akcjach oraz była uczestnikiem projektu Dziecięca Encyklopedia Młodych Wielkopolan.

W ostatnim czasie szkoła realizowała projekt unijny wspierający uczniów w zakresie wsparcia psychologicznego, matematyki, robotyki, przedmiotów przyrodniczych. W latach 2018-2021 uczestniczyła w programach wspierających zasoby informatyczne, biblioteczne szkoły. Jest beneficjentem programu "Laboratoria Przyszłości" i "Aktywna tablica".

Posiłki dla uczniów dostarczane są w trybie cateringowym przez firmę zewnętrzną. Obsługa zamówień i odwołań posiłków oraz płatności, realizowana jest za pośrednictwem internetowej platformy, obsługiwanej przez dostawcę.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach zatrudnionych jest 88 nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje, kadra kierownicza liczy 3 osoby, pion administracyjny tworzą: sekretarz szkoły i referent; obsługa liczy 10 osób.


W celu złożenia wydrukowanego zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego, pierwszego wyboru, zapraszamy do sekretariatu szkoły w godz. 7.00 - 15.00.


UWAGA!

Przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego nie jest równoważne

z przyjęciem w następnym roku do klasy I.

UWAGA!

W związku ze znacznym przepełnieniem szkoły, dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 oraz 2024/2025, a zamieszkujące poza nowym obwodem szkoły, nie mają gwarancji przyjęcia do klasy pierwszej w kolejnym roku szkolnym.

Godziny otwarcia od
6.30 - 17.30
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Religia

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia sportowe