Komorniki
Oddział przedszkolny
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 w Plewiskach
Adres
Szkolna 64, 62-064 Plewiska
Telefon
618677537, 616517199
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Robert Witkowski
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach
Opis

    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa I Jana Działyńskich w Plewiskach liczy obecnie 41 oddziały, w tym 20 oddziałów edukacji wczesnoszkolnej oraz 21 oddziałów klas 4-8. Działają również 4 oddziały przedszkolne. Liczebność uczniów w klasach waha się od 17 do 25.

  Jeszcze kilka lat temu była to szkoła, która miała po jednej klasie na każdym poziomie. Obecnie częściowo jest dwuzmianowa. W roku szkolnym 2021/2022 w układzie zmianowym uczęszczają uczniowie klas 1-3. W ciągu kilku ostatnich lat obserwuje się znaczny napływ mieszkańców (Plewiska stale rozrastają się), którzy mają dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Wzrost liczby młodych mieszkańców dostrzegły władze Gminy, oddając kolejną szkołę podstawową w Plewiskach. Obecnie do szkoły uczęszcza ponad 845 uczniów i dzieci przedszkolnych. Teren przyszkolny obejmuje plac zabaw, boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej i siatkówki, bieżnię okolną 200 m, skocznię w dal, parking rowerowy i parking samochodowy. Szkoła wykorzystuje 36 sal lekcyjnych (w tym pracownię komputerową), salę gimnastyczną, stołówkę (w której uczniowie jedzą obiady dostarczone przez firmę zewnętrzną), aulę, sekretariat, bibliotekę, segment pracy dla pedagoga i psychologów, pomieszczenia terapeuty pedagogicznego i logopedy; gabinet pielęgniarki, pomieszczenie gospodarcze, toalety, szatnie, salki do zajęć dodatkowych, pomieszczenia do prowadzenia zajęć w oddziałach przedszkolnych (w tym wynajmowane).

Szkoła posiada certyfikaty: „Szkoła Odkrywców Talentów”, „Szkoła Promująca Zdrowie”, „Szkoła w Ruchu”, „Rowerowa Szkoła”, „Mega Misja”, Kolorowy Uniwersytet, należy do Klubu Szkół UNICEF, biorąc udział w corocznych akcjach oraz była uczestnikiem projektu Dziecięca Encyklopedia Młodych Wielkopolan. 

W ostatnim czasie szkoła realizowała projekt unijny wspierający uczniów w zakresie wsparcia psychologicznego, matematyki, robotyki, przedmiotów przyrodniczych. W latach 2018-2021 uczestniczyła w programach wspierających zasoby informatyczne, biblioteczne szkoły. Jest beneficjentem programu "Laboratoria Przyszłości".

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiska zatrudnionych jest 80 nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje, kadra kierownicza liczy 3 osoby, pion administracyjny tworzą: sekretarz szkoły i referent; obsługa liczy 10 osób.


Przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego nie jest równoważne 

z przyjęciem w następnym roku do klasy I. 

UWAGA!

W związku ze znacznym  przepełnieniem szkoły, dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023, a zamieszkujące poza obowiązującym obwodem szkoły, będą uczęszczać do oddziału, który po zakończeniu roku szkolnego zostanie rozwiązany.

Godziny otwarcia od
6.30 - 17.30
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Religia

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe