Komorniki
Przedszkole
Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi Szkółka Małego Dziecka w Komornikach
Adres
Staszica 18, 62-052 Komorniki
Telefon
511388313, 509445939, 519181856
Fax
-
E-mail
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Publiczne Przedszkole "Szkółka Małego Dziecka" z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi, Komorniki, ul.Staszica 18
Historia

    Nasza najmłodsza placówka Publiczne Przedszkole Szkółka Małego Dziecka z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi działa równolegle z Niepublicznym Przedszkolem w Plewiskach, Niepublicznymi Punktami Przedszkolnymi w Przeźmierowie i Poznaniu oraz Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Równe Szanse. Ich założycielką jest mgr Jolanta Bunk - nauczyciel, terapeuta i pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, która na rynku usług edukacyjnych jest obecna od 2006r.


    Nasze placówki to miejsce gdzie dzieci mogą wzrastać i budować swoją tożsamość w poczuciu bezpieczeństwa, w przyjaznej atmosferze. Postrzegamy rodzinę jako system naczyń połączonych, dlatego nasze oddziaływania są holistyczne. Rozwijamy uzdolnienia i predyspozycje dzieci, ale również wspieramy ich słabsze aspekty funkcjonowania, by w konsekwencji pomóc dziecku osiągnąć optymalny poziom rozwoju i pełną gotowość szkolną. Każde dziecko jest indywidualnością, dlatego metody, którymi pracujemy, dobieramy do dzieci, a nie dzieci do metod.

    Pracujemy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami, w tym z autyzmem. Charakter integracyjny naszych placówek daje dzieciom bez trudności rozwojowych możliwość kształtowania empatii, uczy pomagania innym, ale daje też możliwość korzystania z zajęć stymulujących rozwój. Dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym mają możliwość przebywania ze swoimi rówieśnikami. Kontakt ten działa mobilizująco społecznie, poznawczo i emocjonalnie. Jeśli jest taka potrzeba, dzieci mogą być w grupach terapeutycznych. Każde dziecko ma tworzony Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, gdzie na podstawie ocen i diagnoz, dobierane są cele i metody pracy.

    Przedszkola mają charakter pro-zdrowotny. Zwracamy dużą uwagę na żywienie dzieci, kształtowanie prawidłowych nawyków, tj. np. picie wody, jedzenie owoców i warzyw. Poza głównymi posiłkami codziennie serwujemy dzieciom zdrowe przekąski składające się z warzyw, owoców, orzechów i ziaren. Jednocześnie, stosownie do wskazań zdrowotnych, oferowane są diety bezmleczne, bezglutenowe, bezjajeczne. Współpracujemy z firmą Orkiszowe Pola, jesteśmy w programie Zdrowy Przedszkolak.org

    Inwestujemy w kadrę, jej rozwój i szkolenie. Zatrudniamy kompetentny zespół z szerokim zakresem kwalifikacji i specjalizacji, tak by wspólne działania nacelowane na zagadnienia związane z dziećmi i ich rodzicami były wieloaspektowe (wynikające z różnorodnych kompetencji) i trafne.

    Placówki przedszkolne współpracują z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Równe Szanse, gdzie również realizowane są zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

    Pracujący terapeuci to między innymi: terapeuci Integracji Sensorycznej, neurorozwoju INPP, metody Johansena, Integracji Bilateralnej oraz logopedzi, neurologopedzi, fizjoterapeuci, pedagodzy specjalni, psychologowie, socjoterapeuta i kynoterapeuta.

    Założeniem naszej firmy jest wszechstronna praca z dzieckiem oraz współpraca z rodzicami. Organizujemy warsztaty dla rodziców, poruszając różne zagadnienia związane z rozwojem i z potrzebami ich dzieci. Dla dzieci i rodziców oferujemy również możliwość brania udziału w organizowanych przez firmę Szkółka Małego Dziecka zajęciach adaptacyjnych przygotowujących maluchy do przedszkola.

    Dysponujemy miejscami w pięciu placówkach niepublicznych, w których nabór, w miarę możliwości, trwa cały rok, a praca odbywa się również w miesiącach letnich. Cztery z naszych placówek mieszczą się w budynkach wolnostojących, otoczonych ogrodem z placem zabaw, co gwarantuje dzieciom bezpieczeństwo oraz możliwość zabawy i odbywania zajęć na świeżym powietrzu. Placówka zlokalizowana na Os. Na murawie znajduje się w bezpośredniej bliskości rozległych terenów zielonych Cytadeli, gdzie nasze dzieci korzystają z publicznych placów zabaw, bawią się i spacerują.

    Firma „Szkółka Małego Dziecka” funkcjonuje na rynku od 2006r. Przez kolejne lata rozwijała się i poszerzała ofertę wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i ich rodziców. Nasza praca to misja wynikająca z przeświadczenia o konieczności pracy na rzecz małego człowieka oraz odpowiedzialności za stworzenie dobrych podwalin dla jego przyszłości, która leży po stronie dorosłych – opiekunów, rodziców, nauczycieli i terapeutów. Chcemy dzieciom dać radość prowadząc drogą dobrego rozwoju.

Dodatkowe zajęcia

Zajęcia realizowane w pracy z dziećmi:

    - Metoda Dobrego Startu
    - Zajęcia ruchowe wg Weroniki Sherborne
    - Terapia ręki
    - Integracja Sensoryczna
    - Dogoterapia
    - Zajęcia teatralne i taneczne
    - Gimnastyka korekcyjna
    - Logopedia (według wskazań)
    - pika nożna
Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym:

    - Logopedia, neurologopedia, kynologopedia, terapia komunikacji
    - Dogoterapia
    - Integracja Sensoryczna
    - Terapia wygaszania odruchów wg Sally Goddard
    - Terapia pedagogiczna
    - Terapia psychologiczna
    - Socjoterapia
    - Fizjoterapia
    - Integracja Bilateralna
    - Terapia słuchowa u dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego - metodą Johansena i Neuroflow
    - Terapia funkcji wzrokowych
    - Terapia z elementami metody Handle
    - Terapia ręki
Zajęcia dodatkowe dla rodziców
i dzieci z rodzicami

   - warsztaty rozwijające kompetencje rodzicielskie
   - zajęcia teatralne
   - kółko florystyczne z arteterapeutą
   - wspólna zabawa z wykorzystaniem MRR W. Sherborne
   - animacje, festyny, imprezy okolicznościowe
   - imprezy integracyjne - np.wspólne robienie stroików
   - warsztaty kulinarne dla dzieci i rodziców
   - warsztaty dla dzieci
   - warsztaty dla rodziców


Osiągnięcia

Porozumienie bez Przemocy


    Działamy, pracujemy i opiekujemy się dziećmi w myśl zasad Porozumienia Bez Przemocy (NVC). Naszą wiedzę i kompetencje w tym zakresie zdobywamy dzięki szkoleniom systematycznie odbywanym przez personel Szkółki Małego Dziecka. Opieramy się również na wewnętrznym poczuciu, które zrodziło się w nas w chwili spotkania z NVC , że stanowi ono wspaniałą platformę porozumienia z każdym dzieckiem (każdym człowiekiem), pozwalając wyjść naprzeciw jego potrzebom, zapewniając fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo. NVC pozwala wyzwolić wewnętrzne pokłady kreatywności i autentyczności z szacunkiem dla naszych emocji i potrzeb, z przekonaniem, że wszyscy jesteśmy równowartościowi, a zarazem wyjątkowi w swojej indywidualności.

Koła zainteresowań

- zajęcia teatralne

- kółko florystyczne

- warsztaty żywieniowe

- spotkania z psem - dogoterapia

- warsztaty plastyczne

Kontakty zagraniczne
- Zofia Schacht-Petersen - Szkoła Empatii - znana w Europie certyfikowana trenerka Porozumienia Bez Przemocy NVC z Danii, która wprowadzała w naszych placówkach NVC, autorka książek z tej dziedziny. Ekspert, do którego często się odwołujemy.
Godziny otwarcia od
7.00-17.00
Organ prowadzący
Jolanta Bunk
Personel
Wykwalifikowane personel - nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele wspomagający, terapeuci, pomoce nauczyciela
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia sportowe