Komorniki
Przedszkole
Publiczne Przedszkole Tęczowe Kredki
Adres
Fabianowska 100, 62-064 Plewiska
Telefon
722110107- przedszkole, 722110105-Dyrektor przedszkola
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Elżbieta Majchrzak
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Publiczne Przedszkole Tęczowe Kredki
  • Publiczne Przedszkole Tęczowe Kredki
  • Publiczne Przedszkole Tęczowe Kredki
  • Publiczne Przedszkole Tęczowe Kredki
  • Publiczne Przedszkole Tęczowe Kredki
  • Publiczne Przedszkole Tęczowe Kredki
Opis

Dziecko radosnym twórcą.

Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku.

Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.


Przedszkole funkcjonuje od 2018 roku. Nasza placówka przygotowana jest na przyjęcie 175 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Budynek o powierzchni 750 m2 posiada 7 dużych kolorowych sal dydaktycznych, z których każda wyposażona jest we własną łazienkę dostosowaną do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.

 Wolnostojący budynek przedszkola, otoczonym jest pięknym ogrodem o powierzchni 1200 m2. Plac zabaw, do wyłącznej dyspozycji naszych przedszkolaków, spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa i funkcjonalności, zapewniać więc będzie doskonałą zabawę i rozwój fizyczny.

Sale wyposażone są w kolorowe meble, nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki, zachęcające dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk i procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów.

Aranżacja przestrzeni w Tęczowych kredkach sprzyja rozwijaniu samodzielności i aktywności twórczej małych przedszkolaków.

Zależy nam, aby przedszkole było kolorowym światem wesołej zabawy, niewyczerpanym źródłem przeżyć i twórczych inspiracji. Owocem wiedzy, doświadczenia, ciężkiej pracy i …nieposkromionej fantazji. Bezpiecznym miejscem, w którym uczymy dziecko samodzielności, pomagamy rodzicom w jego wychowaniu w oparciu o uniwersalne wartości. Podążamy za indywidualnym tempem jego rozwoju, respektujemy potrzeby, wspieramy zdolności. Staramy się, aby rodzic znalazł w nim pomoc, wsparcie, chwilę wytchnienia, okazję do spotkań, dyskusji, wymiany doświadczeń. W naszym przedszkolu nie brakuje okazji do dumy i łez wzruszenia.

Staramy się, aby nasze przedszkole na czas rozłąki dzieci z rodzicami stało się dla nich drugim domem, aby chętnie do niego wracały, a nawet niechętnie … je opuszczały.

Ideą działania Tęczowych kredek jest skoncentrowanie się na indywidualnym, twórczym rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego aktywności ruchowej, muzycznej, werbalnej, plastycznej i teatralnej. Rozwijanie postaw twórczych wychowanków poprzez stosowanie aktywnych metod pracy, umożliwianie kontaktu ze sztuką, pomoc w rozwijaniu takich cech, jak: śmiałość, otwartość, kreatywność, wiara we własne możliwości, wrażliwość, tolerancję i koleżeństwo.

W proponowanym twórczym kierunku pracy z dziećmi pragniemy skupić się na tym, że:

Dziecko należy inspirować nie wymagać! Dziecko należy motywować nie oceniać! Dziecku należy towarzyszyć, a nie narzucać zadań!

To w przedszkolu dziecko poznaje, poprzez zabawę, otaczający świat, nawiązuje pierwsze przyjaźnie i uczy się ekspresji swoich wrażeń, spostrzeżeń, wyrażania myśli.

Pracujemy nad tym, aby stworzyć placówkę otwartą i przyjazną zarówno dla dzieci jak i ich rodziców.

Naszym priorytetem jest, aby przedszkole było liderem we wspieraniu wszechstronnego i harmonijnego rozwoju każdego dziecka, wprowadzającym wychowanków w fascynujący świat przyrody, tradycji regionalnych i wartości uniwersalnych.
W Tęczowych kredkach zapewniamy przedszkolakom wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, doskonalącą swój warsztat pracy, a także atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym, bezpiecznym otoczeniu.

Naszemu przedszkolu przyświeca maksyma:

  „Najważniejszą rzeczą jest to,

aby nauka była dla dziecka radością i wyzwoleniem własnej twórczości”

(R. Gloton, C. Clero: „Twórcza aktywność dziecka”

Serdecznie zapraszamy do naszej placówki!


Godziny otwarcia od
6.30-17
Dodatkowe zajęcia
nauka języka angielskiego w formie rozszerzonej 3 x w tygodniu, 2 x w tygodniu zajęcia rytmiczno-muzyczne, warsztaty tematyczne ( plastyczne, chemiczno-przyrodnicze, eksperymenty) x 1 w miesiącu, zajęcia z kodowania z wykorzystaniem robotów GeniBot, zajęcia z piłki nożnej 1 x w tygodniu dla chłopców od 4 roku życia na hali sportowej SP w Plewiskach, zajęcia taneczne z elementami baletu dla dziewczynek od 4 roku życia x 1 w tygodniu, logopedia i religia dla dzieci 5,6-letnich, wsparcie psychologa, koncerty Pro symfoniki, teatrzyki, wycieczki i spotkania z ludźmi z pasją
Godziny otwarcia uwagi
Bezpłatne godziny edukacji, wychowania i opieki realizowane są od godziny 8.00 do 13.00
Organ prowadzący
Karolina Pieterwas
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe