Komorniki
Przedszkole
Publiczne Przedszkole Raz Dwa Trzy
Adres
Młyńska 12a, 62-052 Komorniki
Telefon
539-789-123
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Agnieszka Nowaczyk-Olewińska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Publiczne Przedszkole Raz Dwa Trzy
Opis

Publiczne Przedszkole Raz Dwa Trzy to nowoczesna placówka oświatowa w Komornikach. Jesteśmy przedszkolem ogólnodostępnym dla 105 dzieci. W naszej placówce utworzone mamy oddziały integracyjne. Dla dzieci posiadających orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej organizujemy kształcenie specjalne. Nasze przedszkole ma już  profil integracyjny a w swoich wieloletnich doświadczeniach i działaniach zorientowane jest na wysoką efektywność i skuteczność swoich działań. Dążymy do stworzenia modelu kompleksowego postrzegania zadań realizowanych przez nauczycieli i specjalistów, tym samym skupiamy się na kreowaniu i tworzeniu kultury zespołowej i wspólnej odpowiedzialności za jej efekty.

Zapewniamy opiekę wszystkim dzieciom - niezależnie od ich rozwoju psychofizycznego, uzdolnień czy ograniczeń. Uwzględniamy indywidualne potrzeby, opiekę i edukację dzieci w ścisłej współpracy z rodzicami, nauczycielami i specjalistami, którzy jako zespół realizują indywidualne potrzeby dziecka, w tym także specjalne potrzeby edukacyjne. Jako, że jesteśmy przedszkolem publicznym, 5 godzin dziennie zajęć wychowawczo - dydaktycznych oferujemy w ramach realizacji bezpłatnej podstawy programowej.

Planujemy wspólnie z dziećmi uczestniczyć w wielu imprezach, otwierać ich na otaczający świat, uczyć i pomóc go zrozumieć. W tym celu organizujemy kontakt z różnorodnymi dziedzinami życia (kultura, sztuka, sport, ekologia), co w efekcie ma wpłynąć na wrażliwość emocjonalną, estetyczną i kulturalną dziecka. Tu uczymy się bawiąc i bawimy się ucząc!!!

Więcej o naszej placówce znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: https://przedszkolerazdwatrzy.pl/ . Serdecznie zapraszamy!

Dodatkowe zajęcia

Język angielski, rytmika, zajęcia ogólnorozwojowe z piłką, sensoplastyka, logopedia / logorytmika, warsztaty i teatrzyki,
Opieka specjalistów: psychologa, pedagoga przedszkolnego, pedagogów specjalnych, terapeuty pedagogicznego, fizjoterapeuty, terapeuty SI,. Przedszkole współpracuje  z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi. Planowana terapia ze zwierzętami (alpakoterapia, dogoterapia) z licencjonowanymi terapeutami.

Godziny otwarcia od
7:00 - 17:00
Godziny otwarcia do
17:00
Godziny otwarcia uwagi

Na czas trwającej pandemii będzie otwarte w godzinach 6:30-16:30.

Drzwi otwarte
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe