Kleszczewo
Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół w Tulcach

Adres
Poznańska 1, 63-004 Tulce
Telefon
618727321
E-mail
zstulce@o2.pl
Strona www
www.szkolatulce.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Przedszkole ,, Leśny Zakątek” w Tulcach jest przedszkolem publicznym. Organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo

Nasza placówka jest czynna codziennie od 6:30 do 17:00.

Przedszkole posiada własną kuchnię. Oferujemy dzieciom domowe, smaczne i urozmaicone posiłki.

Sale zabaw i zajęć są jasne, przestronne, meble dostosowano do potrzeb i możliwości dzieci. Zgromadzone zabawki i pomoce dydaktyczne zaspakajają różnorodne potrzeby podopiecznych, wyzwalają aktywność i ułatwiają kontakty między rówieśnikami.

Organizujemy wiele atrakcji: wśród nich koncerty muzyczne, teatrzyki, wycieczki.

Angażujemy się w akcje: ,, Sprzątanie świata”, ,, Góra grosza”, ,, Pomoc dla schroniska dla zwierząt”, ,, Zbieranie plastikowych nakrętek dla dzieci”.