Kleszczewo
Kleszczewo
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych 2022/2023
Uchwała określająca kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kleszczewo
Uchwała Rady Gminy Kleszczewo dotycząca obowdów
Informator dla rodziców - przed wypełnieniem wniosku PRZECZYTAJ
Oświadczenie nr 1 o spełnianiu kryteriów