Gorzyce
Gorzyce
Kontakt
W sprawach dotyczących zasad procesu rekrutacji oraz informacji odnośnie logowania do systemu wyjaśnień udzielają pracownicy placówek oświatowych, które przeprowadzać będą rekrutację:

1. Przedszkole Publiczne w Czyżowicach „Chatka Małolatka”, ul. Wodzisławska 110, tel. 32 4513 311

2. Przedszkole Publiczne Kraina Uśmiechu w Gorzycach, ul. Raciborska 55, tel. 32 4511 686

3. Przedszkole Publiczne Bajeczny Zakątek w Rogowie, ul. Szkolna 2A, tel. 32 4512 418

4. „Kraina Odkrywców” Przedszkole Publiczne w Turzy Śl., ul. Ligonia 2c, tel. 32 4511 191

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzyczkach, Przedszkole Publiczne im. Gąski Balbinki w Gorzyczkach, ul. Wiejska 30, tel. 32 4511 290

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olzie, Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Olzie, ul. Szkolna 24, tel. 32 4511 921

7. Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie, ul. Wiejska 8, tel. 32 4512 530

8. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzycach, ul. Leśna 46, tel. 32 4511 732

9. Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. ks. Ewalda Kasperczyka w Turzy Śląskiej, ul. Ligonia 2b, tel. 32 4511 032


W sprawach pomocy technicznej: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
e- mail: info@nabor.pcss.pl