Gorzyce
Gorzyce
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Uchwała Nr XIII/109/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 października 2019 r.
Harmonogram rekrutacji
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o objęciu obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym rodzeństwa kandydata
Oświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola rodzeństwa kandydata
Oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego na dziecko, które ma być przyjęte do przedszkola
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Oswiadczenie o spełnianiu kryterium dochodowego
Zaświadczenie o nie przyjeciu kandydata, który w ubiegłych latach dwukrotnie brał udział w rekrutacji na terenie Gminy Gorzyce
Zaświadczenie o uczęszczaniu kandydata do przedszkola
Zaświadczenie o zatrudnieniu wzór
Klauzula informacyjna RODO wzór
Instrukcja składania wniosku/deklaracji.