Dobra
Dobra
Kontakt
W sprawach zasad procesu rekrutacji
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Dobrej:
p. Joanna Hrabska, e-mail: kierownik@zeasdobra.pl
p. Justyna Czaja, e-mail: kierownik@zeasdobra.pl
W sprawach pomocy technicznej
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe:
e-mail: info@nabor.pcss.pl