Dobra
Dobra
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Informacja o potwierdzaniu woli
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/punktu przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022
Instrukcja elektronicznego potwierdzania woli
Informator dla rodziców
Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra
Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra
Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra.
UCHWAŁA NR XI/144/2019 RADY GMINY DOBRA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm. (dalej: RODO)
Oświadczenie Nr 1 - miejsce zamieszkania dziecka
Oświadczenie Nr 2 - wielodzietność rodziny kandydata
Oświadczenie Nr 3 - samotne wychowywanie
Oświadczenie Nr 4 - dochód na osobę w rodzinie dziecka
Oświadczenie Nr 5 - prowadzenie gospodarstwa rolnego i pozarolniczej działalności gospodarczej
Oświadczenie Nr 6 - o zamieszkiwaniu i rozliczaniu podatku jako mieszkańcy gminy
Oświadczenie Nr 7 - rodzeństwo w przedszkolu
Oświadczenie Nr 8 - szczepienia
Zaświadczenie Nr 1 - miejsce pracy
Zaświadczenie Nr 2 - miejsce nauki
Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 04 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przedszkola i punktu przedszkolnego w szkole podstawowej
Załącznik Nr 1 - wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przedszkola, punktu przedszkolnego w szkole podstawowej
Informacja o wolnych miejscach