Białystok
Wniosek
Białystok - Żłobek
 • Dane dziecka
 • Typ podania
 • Wybrane żłobki
 • Informacje o dziecku
 • Zakończ
Popraw następujące dane:

  Dane osobowe dziecka

  Adres zamieszkania dziecka

  Dane matki/opiekuna prawnego

  Dane kontaktowe matki/opiekuna prawnego

  Adres zamieszkania matki/opiekuna prawnego (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)

  Dane ojca/opiekuna prawnego

  Dane kontaktowe ojca/opiekuna prawnego

  Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)

  Popraw następujące dane:
   Popraw następujące dane:
   • Należy wybrać szkołę obwodową
   Popraw następujące dane:
   • Należy wybrać przynajmniej jedną preferencję

   Wybierz placówki

   Wybrane placówki 0


   Wybierz z listy dostępnych placówek

   Akcja Placówka / oddział
   Żłobek Miejski Nr 1 Integracyjny w Białymstoku
   Żłobek Miejski Nr 2 w Białymstoku
   Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku
   Żłobek Miejski Nr 4 w Białymstoku
   Żłobek Miejski Nr 5 w Białymstoku
   Żłobek Miejski Nr 6 w Białymstoku
   Żłobek Miejski Nr 7 w Białymstoku
   Żłobek Miejski Nr 8 w Białymstoku
   Żłobek Miejski Nr 9 w Białymstoku
   Popraw następujące dane:
   • Należy wybrać przynajmniej jedną preferencję
   Popraw następujące dane:

    Informacje o dziecku

    Popraw następujące dane:
     Popraw następujące dane:

      Naciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje usunięcie wprowadzonych danych bez zapisania ich w systemie.

      Po naciśnięciu przycisku Zapisz dane zostaną zapisane w systemie. Zostanie następnie wygenerowany dokument w formacie PDF, który należy pobrać z systemu, wydrukować, podpisać i złożyć w placówce / szkole pierwszego wyboru.

      Dopiero po złożeniu podania w placówce/ szkole, kandydat weźmie udział w procesie rekrutacji.

      Niepodanie adresu e-mail spowoduje brak możliwości otrzymywania pocztą elektroniczną informacji z systemu, dotyczących przebiegu rekrutacji.

      W przyszłości będzie można zalogować się do systemu po podaniu identyfikatora użytkownika i hasła. Identyfikator zostanie automatycznie wygenerowany przez system i będzie widoczny na następnym ekranie.

       
      Zapisz Anuluj

      Popraw następujące dane:

       • Dane dziecka
       • Typ podania
       • Wybrane żłobki
       • Informacje o dziecku
       • Zakończ