Białystok
Żłobek
Żłobek Miejski Nr 4 w Białymstoku
Adres
ul. Broniewskiego 1A, 15-748 Białystok
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Alicja Anna Matejczyk
Typ placówki
Żłobek
Zdjęcia
  • Żłobek Miejski Nr 4 w Białymstoku
  • Żłobek Miejski Nr 4 w Białymstoku
  • Żłobek Miejski Nr 4 w Białymstoku
  • Żłobek Miejski Nr 4 w Białymstoku
Opis

Żłobek Miejski nr 4 to placówka z długoletnią, dobrą tradycją, w którym panuje przyjazna, rodzinna atmosfera. Wiemy, że powierzacie nam Państwo swój najcenniejszy skarb jakim jest DZIECKO, dlatego najważniejszym dla nas jest zapewnienie mu troskliwej opieki oraz bezpieczeństwa. Tylko dzieci, które czują się bezpieczne i kochane mogą się zdrowo rozwijać oraz osiągnąć pełnię swoich możliwości. Poprzez bliski kontakt, cierpliwość zdobywamy zaufanie dziecka, wspomagamy jego rozwój zgodnie z indywidualnymi możliwościami.
W naszym Żłobku dbamy o wszechstronny rozwój dzieci, staramy się im dostarczać wielu bodźców niezbędnych do prawidłowego rozwoju wszystkich sfer i zmysłów. Osiągamy to pracując metodami aktywnymi, szczególnie wykorzystując metody pedagogiki zabawy.
Proponujemy:
- zajęcia rytmiczno - muzyczne z wykorzystaniem tańców integracyjnych, przyśpiewek oraz pląsów opartych na powtarzalności słów i gestów;
- zajęcia para - plastyczne, na których przy wykorzystaniu prostych materiałów plastycznych oraz przedmiotów użytku codziennego dzieci tworzą prawdziwe "dzieła sztuki";
- zajęcia ruchowe, z wykorzystaniem min. chusty animacyjnej, tunelu animacyjnego, czy też klocków piankowych dostarczające dzieciom wielu wrażeń, jak również wspomagające rozwój psychoruchowy;
- zajęcia na doświadczanie świata zmysłami z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych takich jak: chodniczki dotykowe, krążki dotykowe, półkule sensoryczne czy pary słuchowe;
- gry i zabawy ruchowe sprzyjające rozwojowi motoryki ciała, koncentracji i spostrzegawczości;
- czytanie bajek rozbudzające wyobraźnię, rozwijające mowę, koncentrację oraz uczące norm moralnych.

Zajęcia odbywają się min. w blokach tematycznych dostosowanych do pór roku, dzięki czemu dziecko lepiej rozumie i poznaje otaczający je świat. Realizujemy to poprzez naukę wierszyków i piosenek o danej porze roku oraz wykonywanie prostych prac plastycznych związanych z tym okresem, jak również przez doświadczanie natury. Różnorodność zajęć sprawia, że dzieci chętnie w nich uczestniczą.

Żłobek Miejski nr 4 w Białymstoku posiada wprowadzoną Politykę Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem wdrażającą w placówce Standardy Ochrony Małoletnich zgodnie z art. 22b ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.


Godziny pracy
06:30 - 17:00
Adres email IODO
kancelaria@prawnikbialystok.info
Żywienie
własna kuchnia
Personel

Kadrę stanowi wykwalifikowany, doświadczony personel:

  • opiekunowie,
  • pedagodzy,
  • położna,
  • inne osoby dbające o prawidłowe funkcjonowanie placówki.
Zakres wiekowy
Do żłobka przyjmowane są dzieci od 20 tygodnia życia do 3 roku życia - w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia.
Drzwi otwarte
Żłobek organizuje zajęcia otwarte, w których mogą uczestniczyć rodzice.
Zasady odpłatności

Opłata za żłobek:

1) opłata pobytowa- 400 zł

2) opłata za żywienie - 7,50 zł - dzienna stawka, pobierana za faktyczną liczbę dni roboczych w danym miesiącu

Łączna liczba miejsc
125
Organ prowadzący
Miasto Białystok
Kierownik - telefon
85 6510 506 wew.30
Kierownik - email
zlobek4@um.bialystok.pl
Kierownik - godziny przyjmowania interesantów
7.30-15.00
Dodatkowe walory
Nasz Żłobek położony jest w zacisznym, pełnym zieleni zakątku z dala od zgiełku ruchliwych ulic. Bezpośrednie sąsiedztwo Szkoły Podstawowej nr 15 oraz Przedszkola Samorządowego nr 44 jest dużym atutem zwłaszcza dla rodziców posiadających dzieci w różnym wieku.
Dodatkowe cechy

 Diety eliminacyjne

 Ogródek

 Osobny budynek

 Parking

 Plac zabaw

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Wózkarnia

Pliki do pobrania
Statut Żłobka Miejskiego nr 4 w Białymstoku
Regulamin Organizacyjny Żłobka Miejskiego nr 4 w Białymstoku